เมนูหลัก
หน้าหลัก
ระเบียบจัดชื้อ/จัดจ้าง
ประกาศขายทอดตลาด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศยกเลิก/ประกวดราคา/สอบราคา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
Login


ข่าวสอบราคาทั้งหมด
สอบราคาซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 7 รายการ [ ลงประกาศ: 14/01/2015 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องละลายพลาสมาและอุ่นเลือดระบบความร้อนแห้ง Plasmatherm จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 08/01/2015 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เครื่องช่วยฟัง จำนวน 5 รายการ [ ลงประกาศ: 05/01/2015 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงติดตั้งแผ่นป้ายคอนโพซีท แผนกเวชกรรมสังคม จำนวน ๑ งาน [ ลงประกาศ: 25/12/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกรอกระดูกและเครื่องมือผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง (Endoscopic Spine) [ ลงประกาศ: 22/12/2014 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๒,๐๐๐ test [ ลงประกาศ: 11/12/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ รายการ [ ลงประกาศ: 11/12/2014 ]
สอบราคาซื่้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำหรับระบบบริหารจัดการและเก็บบันทึกประวัติการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต [ ลงประกาศ: 19/11/2014 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ [ ลงประกาศ: 18/11/2014 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ [ ลงประกาศ: 18/11/2014 ]
ประกวดราคาซื้ิิอครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รถขัดพื้น [ ลงประกาศ: 18/11/2014 ]
สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ชุดหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ หอผู้ป่วยศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ จำนวน ๑๐ ชุด [ ลงประกาศ: 12/11/2014 ]
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้าขนาดไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง [ ลงประกาศ: 05/11/2014 ]
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 340 ลิตร (Pre-Post Vac) ห้องนึ่งทรงสี่เหลี่ยม จำนวน 1 เครื่อง [ ลงประกาศ: 05/11/2014 ]
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องล้างสายยางอัตโนมัติพร้อมอบแห้ง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1200 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง [ ลงประกาศ: 05/11/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 05/11/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๖ เครื่อง [ ลงประกาศ: 04/11/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องนับเม็ดยา อัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 27/10/2014 ]
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกชนิดความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง [ ลงประกาศ: 21/10/2014 ]
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องนุ่งห่มหรือแต่งกาย (ผ้าสำเร็จรูป) จำนวน 13 รายการ [ ลงประกาศ: 21/10/2014 ]
จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมศูนย์แพทย์ชุมชน 3 ตำบล โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำนวน 1 งาน [ ลงประกาศ: 21/10/2014 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาสำนักงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองอู่ตะเภา (เครือข่ายโรงพยาบาล) จำนวน ๑ งาน [ ลงประกาศ: 20/10/2014 ]
ประกาศสอบราคาซื้ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รถขัดพื้น [ ลงประกาศ: 16/10/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง [ ลงประกาศ: 15/10/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจสมรรรถภาพการมองเห็น [ ลงประกาศ: 08/10/2014 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๕๐๐ ตัว [ ลงประกาศ: 03/10/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สายพร้อมติดตั้ง (ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย) [ ลงประกาศ: 01/10/2014 ]
สอบราคาซืือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กล้องถ่ายทอดแปลงสัญญาณภาพ [ ลงประกาศ: 30/09/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ Pneumatic Compression Pressure จำนวน ๒ เครื่อง [ ลงประกาศ: 30/09/2014 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ Prob vascular ของเครื่อง U/S จำนวน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 30/09/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กล้องผู้ช่วยชนิดตรงข้าม จำนวน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 30/09/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดทำผ่าตัดต้อกระจก [ ลงประกาศ: 29/09/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดทำผ่าตัดต้อกระจกสำหรับใช้เครื่องสลายต้อกระจกคลื่นความถี่สูง [ ลงประกาศ: 29/09/2014 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องหยดสารน้ำควบคุมอัตโนมัติ [ ลงประกาศ: 29/09/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำด้วยกระบอกฉีดยาอัตโนมัติ จำนวน ๘ เครื่อง [ ลงประกาศ: 29/09/2014 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยฟัง จำนวน ๑๙ รายการ [ ลงประกาศ: 29/09/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ฉากตะกั่วป้องกันรังสีแบบแขวนเพดาน จำนวน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 26/09/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อเครื่องมือผ่าตัดแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 26/09/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 300 ตัว [ ลงประกาศ: 25/09/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกรอและปลูกถ่ายกระดูกในงานรากฟันเทียม [ ลงประกาศ: 24/09/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำหรับระบบบริหารจัดการและเก็บบันทึกประวัติการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต [ ลงประกาศ: 23/09/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องดูดเสมหะพร้อมกระป๋องและrail [ ลงประกาศ: 23/09/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องติดตามสัญญาณชีพขณะส่งต่อ (Transfer Monitors) [ ลงประกาศ: 23/09/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด [ ลงประกาศ: 18/09/2014 ]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องมือช่วยผ่าตัดไตด้วยคลื่นวิทยุชนิดไบโพลาร์ [ ลงประกาศ: 18/09/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง [ ลงประกาศ: 18/09/2014 ]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดนิ่วในไตโดยการเจาะรูผ่านผนังเนื้อเยื่อขนาดเล็ก (Miniature Nephroscope) [ ลงประกาศ: 17/09/2014 ]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องมือส่องตรวจและผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ [ ลงประกาศ: 16/09/2014 ]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กล้องส่องตรวจท่อไต [ ลงประกาศ: 16/09/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่อง EKG (เครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 10/09/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมจออ่านภาพเอกซเรย์ดิจิตัล จำนวน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 10/09/2014 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องล้างฟิล์มเดิมเป็นห้องปฏิบัติงาน โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำนวน ๑ งาน [ ลงประกาศ: 05/09/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ Hypo-Hyperthermia จำนวน ๒ เครื่อง [ ลงประกาศ: 05/09/2014 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยสามัญและห้องน้ำเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง ๒๒๐ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำนวน ๑ งาน [ ลงประกาศ: 05/09/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักสลัดผ้าขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๗๕ ปอนด์ [ ลงประกาศ: 04/09/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หัวจี้เย็น (Cryo Probe) จำนวน ๑ อัน [ ลงประกาศ: 04/09/2014 ]
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ จำนวน ๑ ระบบ [ ลงประกาศ: 04/09/2014 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องOR เล็กและห้องฉีดยาทำแผล โรงพยาบาลหาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 03/09/2014 ]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยชีวิตทารกแรกเกิด ชนิดมีเครื่องช่วยหาย [ ลงประกาศ: 03/09/2014 ]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เตียงผู้ป่วยปรับระดับได้ [ ลงประกาศ: 30/08/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจสมรรถภาพ [ ลงประกาศ: 30/08/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่อง ES จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 22/08/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ Infusion pump จำนวน ๗ เครื่อง [ ลงประกาศ: 20/08/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุด Intermittent suction จำนวน ๕ ชุด [ ลงประกาศ: 20/08/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่อง ES จำนวน ๓ เครื่อง [ ลงประกาศ: 15/08/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องเลเซอร์ [ ลงประกาศ: 07/08/2014 ]
สอบราคาจ้างทำป้ายสัญลักษณ์ภายในโรงพยาบาลหาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 06/08/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้ามจับสำหรับเลื่อยกระดูกเล็กแบบควบคุมการทำงานด้วยก้านบังคับที่มือระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 05/08/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องปรับอุณหภูมิของร่างกาย (Hypo-Hyperthermia) จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 05/08/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกแฝดในครรภ์พร้อม เครื่องบันทึกการดิ้นของทารกโดยอัตโนมัติ จำนวน ๓ เครื่อง [ ลงประกาศ: 05/08/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กล้องสะท้อนภาพผ่านจอมอนิเตอร์ สำหรับใส่ท่อช่วยหายใจ จำนวน ๑ ชุด (Video Laryngoscopy) [ ลงประกาศ: 29/07/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยชีวิตเด็กแรกเกิด ชนิดมีเครื่องช่วยหายใจร่วมด้วย จำนวน ๒ เครื่อง [ ลงประกาศ: 25/07/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กล้องส่องผ่าตัดภายในช่องท้องชนิดแข็ง จำนวน ๑ กล้อง [ ลงประกาศ: 25/07/2014 ]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดวิดีทัศน์ (GASTROVIDEOSCOPE) [ ลงประกาศ: 23/07/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเฝ้าระวังและติดตามการทำงานของหัวใจและลักษณะชีพ จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 18/07/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ Syring pump จำนวน ๕ เครื่อง [ ลงประกาศ: 18/07/2014 ]
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องพิเศษ หอผู้ป่วย 310 จำนวน 6 ห้อง [ ลงประกาศ: 18/07/2014 ]
จ้างปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ข้างตึก 430 เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือด (หน่วยโรคเลือด)และปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่บริเวณห้องพักรับประทานอาหารและห้องสวิง (ห้องเจ้าหน้าที่) จำนวน 1 งาน [ ลงประกาศ: 17/07/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Server ระบบบริหารโรงพยาบาล (Application Server PMK) [ ลงประกาศ: 15/07/2014 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ [ ลงประกาศ: 15/07/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ยูนิตทันตกรรม จำนวน ๓ ชุด [ ลงประกาศ: 09/07/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกรอกระดูกทำรากฟันเทียม จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 09/07/2014 ]
จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องพักแพทย์ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลหาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 07/07/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องถ่ายภาพจอประสาทประสาทตาแบบอัติโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 07/07/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Server สำหรับทำ Web ของโรงพยาบาล Mail server และทะเบียนชื่อ Web โรงพยาบาล จำนวน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 01/07/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกรองอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง [ ลงประกาศ: 27/06/2014 ]
สอบราคาจ้างเขียน Program E – claim [ ลงประกาศ: 25/06/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องส่องไฟสำหรับเด็กตัวเหลือง จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 23/06/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาและเครื่องศูนย์กลางติดตามการทำงานของหัวใจ [ ลงประกาศ: 19/06/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องบริหารข้อศอกทำงานแบบต่อเนื่องระบบไฟฟ้า (Elbow CPM) [ ลงประกาศ: 19/06/2014 ]
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องนุ่งห่มหรือแต่งกาย ผ้าสำเร็จ 11 รายการ [ ลงประกาศ: 18/06/2014 ]
สอบราคาซื้อก๊าซไนตริกออกไซด์ (Gas nitric oxide ขนาด G) [ ลงประกาศ: 16/06/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจ ชนิดปรับทิศทางได้ [ ลงประกาศ: 16/06/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดส่องกล้องผ่าตัดนิ่วในไตผ่านผิวหนังและเครื่องสลายนิ่ว Ultrasonic [ ลงประกาศ: 14/06/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดสายตาและวัดความโค้งกระจกตาอัตโนมัติ (Autorefract/Keratometer) [ ลงประกาศ: 14/06/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จักรยานออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วย [ ลงประกาศ: 14/06/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเตรียมยาเคมีบำบัด แบบ lsolator ฝ่ายผลิต จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 10/06/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เสาน้ำเกลือชนิดใส่ Syring pupm (Strack) จำนวน ๒ ชุด [ ลงประกาศ: 09/06/2014 ]
จ้างปรับปรุงต่อเติมพื้นที่บริเวณห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกเป็นชั้นลอยและทางลาด โรงพยาบาลหาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 09/06/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องอบแห้ง [ ลงประกาศ: 06/06/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เตียงผ่าตัดไฟฟ้า [ ลงประกาศ: 06/06/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินระดับก้านสมอง จำนวน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 04/06/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจใส่และวิเคราะห์เครื่องช่วยฟัง จำนวน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 04/06/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 03/06/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 300 ตัว [ ลงประกาศ: 30/05/2014 ]
จ้างปรับปรุงต่อเติมพื้นที่บริเวณห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกเป็นชั้นลอยและทางลาด โรงพยาบาลหาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 30/05/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ Hypo-Hyper thermia (เครื่องควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วย) จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 30/05/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องปั่นตัวอย่างเลือด (Centrifuge ชนิด Swing Rotor ปั่นอย่างน้อยครั้งละ ๔๘ Tube) จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 26/05/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 23/05/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โคมไฟส่องรักษาทารกตัวเหลืองชนิดหลอด LED จำนวน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 20/05/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กล้องส่องผ่าตัดภายในช่องท้องชนิดแข็ง จำนวน 1 กล้อง [ ลงประกาศ: 19/05/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดโต๊ะตรวจทางหู คอ จมูก จำนวน 1 ชุด [ ลงประกาศ: 19/05/2014 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดโลหะดามกระดูกภายนอกบริเวณใบหน้า [ ลงประกาศ: 19/05/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดสมอง (Craniotomy set) จำนวน 2 ชุด [ ลงประกาศ: 15/05/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ Motor stryker จำนวน ๑ ชิ้น [ ลงประกาศ: 15/05/2014 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 500 ตัว [ ลงประกาศ: 14/05/2014 ]
สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน [ ลงประกาศ: 14/05/2014 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนท่อน้ำ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ๑๐ ชั้น จำนวน ๑ งาน [ ลงประกาศ: 14/05/2014 ]
สอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะรถยนต์โดยสาร (รถตู้) ไม่น้อยกว่า ๑๐ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล [ ลงประกาศ: 08/05/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจชนิด ๒ เฟท และสามารถติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมอุปกรณ์ (Defibrillator include external Pacemaker) [ ลงประกาศ: 05/05/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องอัลตร้าซาวด์ทางเดินปัสสาวะสำหรับห้องตรวจผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 30/04/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เตียงผ่าตัด จำนวน ๑ เตียง [ ลงประกาศ: 30/04/2014 ]
สอบราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์และสำรองไฟ) จำนวน 95 ชุด [ ลงประกาศ: 24/04/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเตรีมยาเคมีบำบัด แบบ Isolator ฝ่ายผลิต (ครั้งที่ ๒) [ ลงประกาศ: 24/04/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ จำนวน ๓ เครื่อง [ ลงประกาศ: 21/04/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากลมหายใจ จำนวน ๓ ชุด [ ลงประกาศ: 21/04/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดความดันอัตโนมัติแบบสอดแขน [ ลงประกาศ: 09/04/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ [ ลงประกาศ: 08/04/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ bedside monitor (เครื่องเฝ้าและติดตามการทำงานของหัวใจและลักษณะชีพแสดงต่อเนืองแบบไม่รุกกล้ำ) [ ลงประกาศ: 08/04/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย Firewall ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 04/04/2014 ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตัดผิวหนังด้วยแรงดันลม (AIR DERMATOME) [ ลงประกาศ: 03/04/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องมือสำหรับผ่าตัด Micro จำนวน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 02/04/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันที่มีจอภาพแสดง(91.2257) [ ลงประกาศ: 01/04/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันที่มีจอภาพแสดง [ ลงประกาศ: 01/04/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แม่ข่าย [ ลงประกาศ: 27/03/2014 ]
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ [ ลงประกาศ: 24/03/2014 ]
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ [ ลงประกาศ: 24/03/2014 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำห้องพิเศษ หอผู้ป่วย ๓๒๐ โรงพยาบาลหาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 20/03/2014 ]
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องพิเศษ หอผู้ป่วย 410 จำนวน 6 ห้อง โรงพยาบาลหาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 19/03/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดเครื่อง Athoscope (ชุดส่องตรวจและผ่าตัดข้อมือผ่านกล้อง) [ ลงประกาศ: 17/03/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องควบคุมอุณหภูมิเลือดและสารน้ำ [ ลงประกาศ: 17/03/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องบีบเค้นเป็นระยะด้วยลม (Pneumatic compression) [ ลงประกาศ: 15/03/2014 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรมและห้องตรวจนรีเวชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 14/03/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดชั้นวางอุปกรณ์ทางการแพทย์ [ ลงประกาศ: 14/03/2014 ]
จ้างปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรมและห้องตรวจนรีเวชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 14/03/2014 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ป่วยสามัญและห้องน้ำเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วย ๓๒๐ โรงพยาบาลหาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 14/03/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องดูดของเหลวแบบต่อเข้ากับระบบไปป์ไลน์ ชนิดแรงดูดอย่างต่อเนื่อง [ ลงประกาศ: 13/03/2014 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมพื้นที่บริเวณห้องพักรับประทานอาหารและห้องสวิง (ห้องพักเจ้าหน้าที่) หอผู้ป่วย ๔๓๐ [ ลงประกาศ: 13/03/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบ HEPA ชนิดติดเพดานและตัวกรองกำจัดกลิ่นแก๊สพิษในอากาศ [ ลงประกาศ: 13/03/2014 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงประตูห้องผ่าตัด [ ลงประกาศ: 12/03/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดพ่นยาชนิดไมโครปั๊ม Aeroneb Professional Nebuliser system (Micropump Nebulizer) [ ลงประกาศ: 11/03/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 11/03/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องดมยาสลบชนิด ๓ ก๊าซพร้อมเครื่องช่วยหายใจ [ ลงประกาศ: 11/03/2014 ]
จ้างปรับปรุงประตูห้องผ่าตัด โรงพยาบาลหาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 10/03/2014 ]
สอบราคาซื้อวัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ [ ลงประกาศ: 07/03/2014 ]
สอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Storage Server [ ลงประกาศ: 06/03/2014 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในห้องอัลตร้าซาวด์หัวใจ โรงพยาบาลหาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 28/02/2014 ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจวัดการแข็งตัวของเลือดขณะผ่าตัด (ACT Monitor) [ ลงประกาศ: 27/02/2014 ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องวงจรปิด [ ลงประกาศ: 27/02/2014 ]
ราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดไมโครมอเตอร์สำหรับเลื่อยกระดูกเล็กระบบไฟฟ้า [ ลงประกาศ: 24/02/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดไมโครมอเตอร์สำหรับเลื่อยกระดูกเล็กระบบไฟฟ้า [ ลงประกาศ: 24/02/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่อง Suction แรงดันสูง [ ลงประกาศ: 24/02/2014 ]
จ้างปรับปรุงตกแต่งหออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ (CCU) [ ลงประกาศ: 21/02/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องปรับอุณหภูมิของร่างกาย (Hyper-Hypothermia System) [ ลงประกาศ: 20/02/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องจี้และตัดชิ้นเนื้อปากมดลูกด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นความถี่สูง [ ลงประกาศ: 17/02/2014 ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดกรดด่างแก๊สฮีโมโกลบิลและค่าความอิ่มตัวทางออกซิเจนในเลือด [ ลงประกาศ: 10/02/2014 ]
ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ Intercom ในห้องผ่าตัด [ ลงประกาศ: 07/02/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ๑๒ ลีด พร้อมระบบวิเคราะห์ผล [ ลงประกาศ: 06/02/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กล้องส่องตรวจไต [ ลงประกาศ: 30/01/2014 ]
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำห้องพิเศษ หอผู้ป่วย 310 จำนวน 6 ห้อง โรงพยาบาลหาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 28/01/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุด Major Set จำนวน 2 ชุด [ ลงประกาศ: 28/01/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุด Minor Set จำนวน 1 ชุด [ ลงประกาศ: 28/01/2014 ]
จ้างปรับปรุงต่อเติมพืันที่ข้างตึก 430 เพื่อใบ้รักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือด (หน่วยโรคเลือด) โรงพยาบาลหาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 24/01/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่อง Scanner จำนวน ๒ เครื่อง [ ลงประกาศ: 24/01/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องบีบเค้นเป็นระยะด้วยลมพร้อมอุปกรณ์ [ ลงประกาศ: 22/01/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่าย (ครั้งที่ ๒) [ ลงประกาศ: 22/01/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุด INTERMITTENT SUCTION จำนวน 10 ชุด [ ลงประกาศ: 20/01/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ Defibrillator and pace maker (เครื่องกระตุกหัวใจพร้อมภาคควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ) จำนวน 2 เครื่อง [ ลงประกาศ: 20/01/2014 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 500 ตัว [ ลงประกาศ: 20/01/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจแรงดันบวก ชนิด non-invasive จำนวน 3 เครื่อง [ ลงประกาศ: 20/01/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 เครื่อง [ ลงประกาศ: 15/01/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเตรีมยาเคมีบำบัด แบบ Isolator ฝ่ายผลิต [ ลงประกาศ: 15/01/2014 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดโน๊ตบุ๊ค จำนวน ๑๐ เครื่อง [ ลงประกาศ: 27/12/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดเครื่องมือทางการแพทย์ประกอบทำชุดหัตถการ จำนวน 1 ชุด [ ลงประกาศ: 04/12/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดสัญญาณชีพ (bedside monitor) จำนวน ๑๐ เครื่อง [ ลงประกาศ: 04/12/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดเครื่องมือดึงเปิดหน้าท้องสำหรับเด็ก (FastSystem Omni-tract Pediactor Set) จำนวน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 04/12/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดไฟช่วยผ่าตัดชนิดสวมศีรษะและแว่นส่องขยายแบบสวมศีรษะ พร้อมตัวสำรองไฟ จำนวน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 03/12/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โคมไฟผ่าตัดเล็กระบบ LED ชนิดล้อเลื่อน จำนวน ๒ ชุด [ ลงประกาศ: 03/12/2013 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๓๐๐ ตัว [ ลงประกาศ: 03/12/2013 ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เตียงผ่าตัดชนิด electro-Hydraulic ควบคุมการทำงานของส่วนรองรับหลังและส่วนรองรับขาด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ [ ลงประกาศ: 26/11/2013 ]
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาลิฟต์และดูแลรักษาลิฟต์ ฟูจิเทค แบบไม่รวมอะไหล่ จำนวน 8 เครื่อง [ ลงประกาศ: 19/11/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion Pump) จำนวน ๑๐ เครื่อง [ ลงประกาศ: 31/10/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดชนิดใช้กระบอกฉีดยา (Syringe Pump) จำนวน ๘ เครื่อง [ ลงประกาศ: 31/10/2013 ]
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ให้บริการด้านแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลหาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 24/10/2013 ]
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตพักพยาบาล จำนวน 3 หลัง โรงพยาบาลหาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 24/10/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพ (bedside monitor) [ ลงประกาศ: 23/10/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพ (bedside monitor) [ ลงประกาศ: 21/10/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบอัตโนมัติ [ ลงประกาศ: 18/10/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันที่มีจอภาพแสดง [ ลงประกาศ: 18/10/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ [ ลงประกาศ: 16/10/2013 ]
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 16/10/2013 ]
สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องอัดอากาศทางการแพทย์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๕ แรงม้า หรือ ๕.๕ KW จำนวน ๒ ชุด โรงพยาบาลหาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 16/10/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องละลายพลาสมา [ ลงประกาศ: 16/10/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องปั่นแยกน้ำเหลือง ขนาด ๒๘ หัว [ ลงประกาศ: 16/10/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจวิเคราะห์ GeneXpert GX-IV desktop system [ ลงประกาศ: 14/10/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ Set Angiogram (เครื่องมือพื้นฐานสำหรับผ่าตัดสวนหัวใจ) [ ลงประกาศ: 14/10/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับยึดใบมีด จำนวน 1 เครื่อง [ ลงประกาศ: 01/10/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ Defibrillator with pacemaker จำนวน ๒ เครื่อง [ ลงประกาศ: 01/10/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เปลนอน จำนวน ๑๐ คัน [ ลงประกาศ: 01/10/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse oximeter) [ ลงประกาศ: 30/09/2013 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปลูกถ่ายไต ศูนย์ประสานงานปลูกถ่ายไต [ ลงประกาศ: 27/09/2013 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักแพทย์ [ ลงประกาศ: 27/09/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องปั๊มน้ำสำหรับกล้องส่องข้อ และชุดอุปกรณ์ดึงหัวไหล่แบบ ๓ แนวแรงในท่านอนตะแคง [ ลงประกาศ: 27/09/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดอุปกรณ์ต่อเตียงเพื่อผ่าตัดในท่านั่ง [ ลงประกาศ: 27/09/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดระดับความดังเสียงและวิเคราะห์ความถี่เสียง จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 26/09/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง จำนวน ๒ ชุด [ ลงประกาศ: 24/09/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กล้องส่องตรวจปากมดลูก [ ลงประกาศ: 24/09/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 18/09/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่อง Scanner จำนวน 6 เครื่อง [ ลงประกาศ: 15/09/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ จำนวน 5 เครื่อง [ ลงประกาศ: 15/09/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่น จำนวน 2 รายการ [ ลงประกาศ: 15/09/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ ชนิดดูพร้อมกัน 10 คน/ชุดอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด [ ลงประกาศ: 15/09/2013 ]
สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้ง Intercom ในห้องผ่าตัด โรงพยาบาลหาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 13/09/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ยูนิตทันตกรรมแบบ Advance [ ลงประกาศ: 12/09/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องซีนปิดซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ [ ลงประกาศ: 12/09/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่าย [ ลงประกาศ: 12/09/2013 ]
สอบราคาซืือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจหาความเข้มข้นเม็ดเลือดแดง [ ลงประกาศ: 12/09/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลผู้ใหญ่พร้อมวัดส่วนสูง [ ลงประกาศ: 12/09/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าการกลืน [ ลงประกาศ: 12/09/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่อง AUTOCLAVE HANDPIECE [ ลงประกาศ: 12/09/2013 ]
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in oneและเครื่องพิมพ์Laser [ ลงประกาศ: 12/09/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น จำนวน 1 เครื่อง [ ลงประกาศ: 11/09/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดเครื่องมือทันตกรรม (ชุดตรวจฟัน ชุดถอนฟัน ชุดอุดฟัน เครื่องฉายแสง ชุดปั่นอะมัลกัม) จำนวน 4 ชุด [ ลงประกาศ: 11/09/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดหิ้วถือ จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 04/09/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจติดตามการทำงานของหัวใจ ๒๔ ชั่วโมง พร้อมระบบประมวลผล (Holter Monitoring) จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 04/09/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตู้อบเด็ก จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 04/09/2013 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วยและห้องน้ำเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วย 340 อาคารผู้ป่วยใน 600 เตียง โรงพยาบาลหาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 16/08/2013 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพักแพทย์กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 16/08/2013 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่บริเวณกลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา [ ลงประกาศ: 15/08/2013 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงราวท่อส่งก๊าซและเพิ่มก๊าซออกซิเจนสำรองขนาด 6 คิว จำนวน 1 ชุด ตึกอุบัติเหตุ 10 ชั้น โรงพยาบาลหาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 15/08/2013 ]
เปิดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 08/08/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตู้เพาะเชื้อ Incubator ขนาดใหญ่ จำนวน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 07/08/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รถไฟฟ้าสำหรับขนส่งอุปกรณ์ปราศจากเชื้อ จำนวน 3 คัน [ ลงประกาศ: 07/08/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สว่านเจาะตัดและคว้านกระดูกด้วยความเร็วสูงโดยใช้ลมหรือแก๊สไนโตรเจนเป็นแรงขับเคลื่อน (Mini Air drill)จำนวน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 06/08/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องดูดเสมหะที่ใช้กับไปป์ไลน์แบบสองระบบพร้อมขวด (intermittent suction) จำนวน ๒๒ ชุด [ ลงประกาศ: 02/08/2013 ]
สอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องดูดเสมหะที่ใช้กับไปป์ไลน์พร้อมขวด (Continuous suction) จำนวน ๒๕ ชุด [ ลงประกาศ: 02/08/2013 ]
ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เตียงไฟฟ้า [ ลงประกาศ: 30/07/2013 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนส์แก้วตาทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๓๐๐ ตัว [ ลงประกาศ: 29/07/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องปั่นย่อยมดลูก (Uterus Morcellator) จำนวน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 26/07/2013 ]
สอบราซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้องวีดีทัศน์ จำนวน ๑ กล้อง [ ลงประกาศ: 26/07/2013 ]
เช่าเครื่องนึ่งขยะติดเชื้อขนาดความจุ 1000 ลิตร โรงพยาบาลหาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 26/07/2013 ]
จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องพักแพทย์ใช้ทุน กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 26/07/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ยูนิตทันตกรรม จำนวน 1 ชุด [ ลงประกาศ: 19/07/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เตียงไฟฟ้า [ ลงประกาศ: 18/07/2013 ]
จ้างติดตั้งระบบก๊าซทางการแพทย์ ห้องพิเศษ ชั้น 6 ตึกผู้ป่วยใน โรงพยาบาล [ ลงประกาศ: 16/07/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกเกิด (Neonatal resucitation) จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 08/07/2013 ]
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องนุ่งห่มหรือแต่งกาย ผ้าสำเร็จ จำนวน ๖ รายการ [ ลงประกาศ: 25/06/2013 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน ๓๖ รายการ [ ลงประกาศ: 24/06/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องบำบัดแก๊สแอทธิลีนออกไซด์ (50 AN EO ABATOR) [ ลงประกาศ: 17/06/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ๑๒ ลีด พร้อมระบบวิเคราะห์ผล [ ลงประกาศ: 17/06/2013 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องฝึกเด็ก Autistic กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู [ ลงประกาศ: 12/06/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เตียงไฟฟ้า [ ลงประกาศ: 03/06/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้ามกรอฟันชนิดกรอเร็ว ชนิด Twin power [ ลงประกาศ: 03/06/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจแรงดันบวกสองระดับ [ ลงประกาศ: 27/05/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๕ ลิตร (Oxygen concentration) [ ลงประกาศ: 27/05/2013 ]
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องนุ่งห่มหรือแต่งกาย ผ้าสำเร็จ จำนวน ๗ รายการ [ ลงประกาศ: 23/05/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ Infusion Pump (เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ) จำนวน ๒๖ เครื่อง [ ลงประกาศ: 23/05/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องล้างกล้อง Scope (หน่วยโรคปอด) จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 23/05/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจชนิด ๒ เฟท และสามารถติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 23/05/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดีทัศน์ พร้อมชุดขยายสัญญาณภาพ (Video laryngoscope) [ ลงประกาศ: 10/05/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ temporary pacemaker (เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจแบบชั่วคราว) จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 08/05/2013 ]
สอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน ๕๐๐ ตัว [ ลงประกาศ: 02/05/2013 ]
สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา หนังสือการบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติพิมพ์ครั้งที่ ๔ [ ลงประกาศ: 02/05/2013 ]
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กระเป๋า [ ลงประกาศ: 02/05/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่วางขาสำหรับเตียงผ่าตัดผ่านกล้องวีดีทัศน์ [ ลงประกาศ: 02/05/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายแบบอัตโนมัติทางหลอดเลือดดำ (Syringe pump) [ ลงประกาศ: 02/05/2013 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้ามกรอฟนชนิดกรอเร็วสำหรับงานทันตกรรมเด็ก จำนวน ๑๐ ชุด [ ลงประกาศ: 01/05/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติขนาด ๑๕๕ ปอนด์ จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 01/05/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดโพรงจมูกและไซนัส [ ลงประกาศ: 01/05/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อุปกรณ์ยึดกะโหลกศีรษะแบบรังสีผ่านได้ [ ลงประกาศ: 01/05/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เครื่องมือเจาะและตัดกะโหลกศีรษะด้วยความเร็วสูง [ ลงประกาศ: 01/05/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องบำบัดแก๊สแอทธิลีนออกไซด์ (50 AN EO ABATOR) [ ลงประกาศ: 01/05/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ Syringe pump (เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด ชนิดใช้กระบอกฉีดยา) [ ลงประกาศ: 01/05/2013 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลหาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 01/05/2013 ]
สอบราคาซื้อคครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตู้อบทารกแรกเกิด [ ลงประกาศ: 26/04/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดขยายสัญญาณเพื่อวัดสัญญาณกล้ามเนื้อ และระบบประสาท ชนิด ๒ ช่องสัญญาณ [ ลงประกาศ: 22/04/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่อง Suction จำนวน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 19/04/2013 ]
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ [ ลงประกาศ: 19/04/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ระบบควบคุมอุณหภูมิและแจ้งเตือนแบบไร้สายสำหรับตู้เย็นเก็บเลือด [ ลงประกาศ: 18/04/2013 ]
สอบราคาจ้างวางระบบงานสำหรับ Remote Application สำหรับระบบงน HMS พร้อมอุปกรณื [ ลงประกาศ: 18/04/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจการติดเชื้อเฮลิแบคเตอร์ไพโลไรด้วยลมหายใจ [ ลงประกาศ: 01/04/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เตียงผู้ป่วยวิกฤตแบบไฟฟ้า [ ลงประกาศ: 01/04/2013 ]
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องนุ่งห่มหรือแต่งกาย ผ้าสำเร็จรูป จำนวน ๔ รายการ [ ลงประกาศ: 01/04/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กล้องส่องตรวจโพรงจมูกและกล่องเสียง [ ลงประกาศ: 01/04/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่น จำนวน ๙ รายการ [ ลงประกาศ: 20/03/2013 ]
จ้างติดตั้งวงจรและเช่าสัญญาณการสื่อสาร Leased Line (ต่อปี) [ ลงประกาศ: 14/03/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดปั๊มน้ำเย็นระบบซิลเลอร์ (CHILLER WATER PUMP) [ ลงประกาศ: 14/03/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องผลิตสุญญากาศแบบเคลื่อนที่ [ ลงประกาศ: 14/03/2013 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงครัวฮาลาล [ ลงประกาศ: 06/02/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจ Volume control (ครั้งที่ 2) [ ลงประกาศ: 06/02/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 5 รายการ [ ลงประกาศ: 01/02/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ [ ลงประกาศ: 01/02/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,500 บีทียูพร้อมติดตั้ง [ ลงประกาศ: 01/02/2013 ]
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ(29/2556) [ ลงประกาศ: 30/01/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องจี้และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 30/01/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 2 รายการ [ ลงประกาศ: 24/01/2013 ]
จ้างปรับปรุงรั้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งใหญ๋ [ ลงประกาศ: 22/01/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดกรดด่าง แก๊สฮีโมโกลบิน และค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด [ ลงประกาศ: 18/01/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัด BP อัตโนมัติแบบสอดแขน พร้อมการประมวลผล [ ลงประกาศ: 11/01/2013 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ (ชนิดมีสารสีเหลือง) [ ลงประกาศ: 10/01/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานวิจัยชนิดดูพร้อมกัน [ ลงประกาศ: 07/01/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลื่อยตัดกระดูกหน้าอกด้วยแรกดันลม จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 06/01/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่อง Suction (ขนาด ๕๐) จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 06/01/2013 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องจี้และเครื่องตัดเนื้อด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 06/01/2013 ]
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ [ ลงประกาศ: 27/12/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ [ ลงประกาศ: 20/12/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจชนิด ๒ เฟส และติดตามการทำงานของหัวใจ (defibrillation external pace maker) [ ลงประกาศ: 18/12/2012 ]
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องสำรองไฟ [ ลงประกาศ: 17/12/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๑๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 26/11/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องฉีดวัสดุอุดรากฟันด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 26/11/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อุปกรณ์ Redundant Core Swith (Stackable) [ ลงประกาศ: 19/11/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หัวตรวจเครื่องอัลตร้าซาวด์เพื่อใช้ในการตรวจหน้าท้องทั่วไป จำนวน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 25/10/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่อง Suction [ ลงประกาศ: 18/10/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย 1. ตุ้เสื้อผ้า 2 บานเปิด จำนวน 24 ชุด 2.เตียงนอน จำนวน 12 เตียง 3.ที่นอน จำนวน 24 ชุด [ ลงประกาศ: 18/10/2012 ]
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะขาพับ จำนวน ๓๐ ตัว [ ลงประกาศ: 27/09/2012 ]
สอบราคาซื้อ วัสดุสำนักงาน เก้าอี้ห้องประชุม จำนวน ๓๕๐ ตัว [ ลงประกาศ: 27/09/2012 ]
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสาตร์หรือการแพทย์ เครื่องฉีดวัสดุอุดรากฟันด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 27/09/2012 ]
สอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ Lens (กล้องส่องตรวจสำหรับผ่าตัดภายในช่องท้อง) จำนวน ๒ ชิ้น [ ลงประกาศ: 27/09/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ (Bedside monitor) [ ลงประกาศ: 26/09/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องปรับความเข้มข้น [ ลงประกาศ: 26/09/2012 ]
กระป๋องทำฝอยละอองความชื้นให้ออกซิเจน (O2 nebulizer) [ ลงประกาศ: 24/09/2012 ]
เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพ (monitor ๓ parameter:EKG, SpO2, CO2 [ ลงประกาศ: 24/09/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพ (monitor ๔ Parameter : EKG, NIBP, SpO2, CO2 [ ลงประกาศ: 24/09/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจชนิด ๒ เฟท และสามารถติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมอุปกรณ์ (Defibrillator include external Pacemaker) [ ลงประกาศ: 20/09/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่อช่วยหายใจแรงดันบวกสองระดับที่ไม่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจ [ ลงประกาศ: 19/09/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจระบบวีดิทัศน์ (Video Laryngoscope) [ ลงประกาศ: 19/09/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุด Small Fragment [ ลงประกาศ: 19/09/2012 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สว่านเจาะตัดและคว้านกระดูกด้วยความเร็วสูง โดยใช้ลมหรือแก๊สไนโตรเจนเป็นแรงขับเคลื่อน ชุด Mini Drill (Air Pen Drive) [ ลงประกาศ: 19/09/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่อง AED พร้อมอุปกรณ์ (เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า) [ ลงประกาศ: 19/09/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่อง Suction [ ลงประกาศ: 19/09/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ระบบควบคุมอุณหภูมิ และแจ้งเตือนแบบไร้สายสำหรับตู้เย็นเก็บเลือด [ ลงประกาศ: 18/09/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่อง Traction (เครื่องดึงคอและดึงหลัง) [ ลงประกาศ: 18/09/2012 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ [ ลงประกาศ: 18/09/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกำจัดสารบิลิรูบินในทารกแรกเกิด [ ลงประกาศ: 18/09/2012 ]
จ้างวางระบบ Scan เอกสารทางการแพทย์ [ ลงประกาศ: 13/09/2012 ]
สอบราคาซื้อโปรแกรมบริหาร Back Office [ ลงประกาศ: 13/09/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชุดควบคุมระบบ Wi-Fi และ Internet [ ลงประกาศ: 13/09/2012 ]
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วยเป็นห้องล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และปรับปรุงห้อง Treatment เป็นห้องกระจก (RCU) หอผู้ป่วย 240 [ ลงประกาศ: 31/08/2012 ]
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่อง C-Arm [ ลงประกาศ: 31/08/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดเครื่องมือถ่างเนื้อเยื่อสมองชนิดแสง X-ray ผ่านได้ [ ลงประกาศ: 31/08/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องถ่างขยายหน้าท้องสำหรับการผ่าตัดเปิดหน้าท้อง [ ลงประกาศ: 31/08/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เตียงผู้ป่วยส่องกล้อง [ ลงประกาศ: 24/08/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่อง Suction [ ลงประกาศ: 24/08/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจชนิด ๒ เฟส และติดตามการทำงานของหัวใจ (defibrillation) [ ลงประกาศ: 24/08/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ๑๒ ลีดพร้อมระบบวิเคราะห์ผล [ ลงประกาศ: 23/08/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจชนิด ๒ เฟส และติดตามการทำงานของหัวใจ (defibrillation external pace maker) [ ลงประกาศ: 23/08/2012 ]
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดสายเครื่องช่วยหายใจ Volume ใช้สายแบบ Silicone [ ลงประกาศ: 20/08/2012 ]
ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ห้องประชุม [ ลงประกาศ: 20/08/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะขาพับ [ ลงประกาศ: 20/08/2012 ]
สอบราคาจ้างทำ Container ใส่ขยะ [ ลงประกาศ: 20/08/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ฟลูออเรสเซนต์ พร้อมมอนิเตอร์ชุดถ่ายภาพและชุดประมวลภาพและชุดประมวลภาพอัตโนมัติ [ ลงประกาศ: 20/08/2012 ]
สอบราคาจ้างซ่อมกล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดไฟเบอร์ออฟติค [ ลงประกาศ: 17/08/2012 ]
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่อง Server แม่ข่าย [ ลงประกาศ: 17/08/2012 ]
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดมอเตอร์สำหรับเจาะ,ตัด กรอกะโหลกศีรษะและกรอกระดูกสันหลังด้วยระบบไฟฟ้า [ ลงประกาศ: 17/08/2012 ]
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดยึดกะโหลกศีรษะชนิดแสงเอ็กซเรย์ผ่านได้ [ ลงประกาศ: 17/08/2012 ]
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบเลือดควบคุมความเย็น [ ลงประกาศ: 17/08/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องฉายแสงสำหรับวัสดุอุดฟัน [ ลงประกาศ: 16/08/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องขูดหินปูน [ ลงประกาศ: 16/08/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ Dental Advance Unit (ยูนิตทำฟัน) [ ลงประกาศ: 16/08/2012 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักแฟลตพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 14/08/2012 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งใหญ่ [ ลงประกาศ: 14/08/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย (Switch ระบบ LAN) และตู้ Wall Rack ขนาด ๑๙” X ๙ U [ ลงประกาศ: 07/08/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่าย(Server) [ ลงประกาศ: 07/08/2012 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้(ชนิดมีสารสีเหลือง) [ ลงประกาศ: 31/07/2012 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วยสามัญและห้องน้ำเจ้าหน้าที่หอผู้ป่วย 410 ชั้น 4 อาคาร 600 เตียง โรงพยาบาลหาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 27/07/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องจี้ไฟฟ้า (แบบธรรมดา) [ ลงประกาศ: 27/07/2012 ]
สอบราคาเช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in one [ ลงประกาศ: 27/07/2012 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อน้ำส่งขนาด ๔ นิ้ว ตึก ๖๐๐ เตียง และ OPD [ ลงประกาศ: 26/07/2012 ]
เครื่องมือเจาะ ตัดกรอกะโหลกศีรษะความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า [ ลงประกาศ: 26/07/2012 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วยสามัญและห้องน้ำเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วย 310 ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยใน 600 เตียง โรงพยาบาลหาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 26/07/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ CPM SHOULDER (เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวของข้อไหล่แบบต่อเนื่องโดยใช้ไฟฟ้า) จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 20/07/2012 ]
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one [ ลงประกาศ: 25/06/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๕ เครื่อง [ ลงประกาศ: 22/06/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๕ เครื่อง [ ลงประกาศ: 22/06/2012 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วยสามัญและห้องน้ำเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วย ๔๔๐ ชั้น ๔ อาคารผู้ป่วยใน ๖๐๐ เตียง โรงพยาบาลหาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 20/06/2012 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างห้่องน้ำผู้ป่วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุ [ ลงประกาศ: 18/06/2012 ]
สอบราคาจ้างต่อเติมด้านล่าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพรุ [ ลงประกาศ: 18/06/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศษสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ จำนวน ๒ เครื่อง [ ลงประกาศ: 13/06/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศษสตร์หรือการแพทย์ ชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลระดับการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๒ ชุด [ ลงประกาศ: 13/06/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศษสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติจำนวน ๓ เครื่อง [ ลงประกาศ: 13/06/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศษสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 13/06/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องดูดเสมหะที่ใช้ไปป์ไลน์พร้อมขวด (Continuous suction) [ ลงประกาศ: 29/05/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้า โทรทัศน์ชนิดจอภาพแอลอีดีขนาด 42 นิ้ว และ 47 นิ้ว [ ลงประกาศ: 29/05/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อุปกรณ์ปรับการไหลของก๊าซออกซิเจน (Oxygen flowmeter) [ ลงประกาศ: 29/05/2012 ]
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์ [ ลงประกาศ: 17/05/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องมือสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ [ ลงประกาศ: 17/05/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ในเขตพื้นที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำนวน ๙ รายการ [ ลงประกาศ: 03/05/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศษสตร์หรือการแพทย์ เตียงทำคลอด จำนวน ๓ เตียง [ ลงประกาศ: 03/05/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศษสตร์หรือการแพทย์ กล้องส่องผ่าตัดภายในช่องท้องชนิดแข็ง จำนวน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 01/05/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศษสตร์หรือการแพทย์ กล้องส่องผ่าตัดภายในช่องท้องชนิดแข็ง จำนวน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 01/05/2012 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำ ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก (ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลหาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 01/05/2012 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก (ครั้งที่ 2) โรงพยาบาลหาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 01/05/2012 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศษสตร์หรือการแพทย์ ด้ามกรอฟันชนิดกรอเร็ว จำนวน ๑๕ ชุด [ ลงประกาศ: 27/04/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศษสตร์หรือการแพทย์ non-invasive (BIPAP) สำหรับทารก จำนวน ๓ เครื่อง [ ลงประกาศ: 27/04/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดชนิดใช้กับกระบอกฉีดยา (Syringe pump) จำนวน 15 เครื่อง [ ลงประกาศ: 18/04/2012 ]
สอบราคาเช่า รถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง [ ลงประกาศ: 18/04/2012 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ Lens 30 องศา 5 mm. [ ลงประกาศ: 18/04/2012 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ Lens O องศา 5 mm. [ ลงประกาศ: 18/04/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดสัญญาณชีพ [ ลงประกาศ: 18/04/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศษสตร์หรือการแพทย์ เครื่องดูดของเหลวชนิดแรงดูดสูง จำนวน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 17/04/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศษสตร์หรือการแพทย์ เตียงผ่าตัด จำนวน 1 ชุด [ ลงประกาศ: 11/04/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ [ ลงประกาศ: 11/04/2012 ]
สอบราคาเช่า Printer lase จำนวน 40 เครื่อง [ ลงประกาศ: 11/04/2012 ]
สอบราคาเช่า Note Book จำนวน 50 เครื่อง [ ลงประกาศ: 11/04/2012 ]
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 50 ชุด [ ลงประกาศ: 11/04/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องจี้ตัดและซีลหลอดเลือด [ ลงประกาศ: 11/04/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องฆ่าเชื้อและกรองอากาศแบบติดเพดาน [ ลงประกาศ: 11/04/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศษสตร์หรือการแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (infusion pump) จำนวน 26 เครื่อง [ ลงประกาศ: 11/04/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศษสตร์หรือการแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (infusion pump) จำนวน 10 เครื่อง [ ลงประกาศ: 11/04/2012 ]
จ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหินผุด [ ลงประกาศ: 04/04/2012 ]
สอบราคาจ้างซ่อมด้ามจับเพื่อปล่อยคลื่นความถี่สูง INFINITI OZLI HDPC (EXCHANGE) [ ลงประกาศ: 29/03/2012 ]
สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน [ ลงประกาศ: 29/03/2012 ]
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่อง Monitor EKG [ ลงประกาศ: 29/03/2012 ]
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องมือสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวได้ [ ลงประกาศ: 29/03/2012 ]
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า โทรทัศน์ชนิดจอภาพแอลอีดีขนาด 42 นิ้ว และขนาด 47 นิ้ว [ ลงประกาศ: 29/03/2012 ]
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องดูดสุญญากาศ [ ลงประกาศ: 29/03/2012 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงรั้วคอนกรีต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุ่งใหญ่ [ ลงประกาศ: 19/03/2012 ]
จ้างซ่อมเครื่องผ่าตัดน้ำวุ้นตาส่วนหลัง [ ลงประกาศ: 19/03/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศษสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจหาบิลิรูบินในทารกแรกเกิด จำนวน ๒ เครื่อง [ ลงประกาศ: 15/03/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 15/03/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมฐานข้อมูล Oracle [ ลงประกาศ: 09/03/2012 ]
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาวด์ [ ลงประกาศ: 09/03/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจจอประสาทตาแบบอ้อม ชนิดมอง 2 ตา [ ลงประกาศ: 09/03/2012 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องเรียน Ward 310 ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลหาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 01/03/2012 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศษสตร์หรือการแพทย์ อุปกรณ์ดูดเนื้องอกในสมองชนิดใช้กับเครื่องสลายเนื้อเยื่อด้วยความถี่สูง จำนวน 1 ชุด [ ลงประกาศ: 27/02/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศษสตร์หรือการแพทย์ เก้าอี้นั่งผ่าตัดชนิดปรับระดับได้ จำนวน 1 ชุด [ ลงประกาศ: 27/02/2012 ]
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์บนรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ [ ลงประกาศ: 16/02/2012 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงชั้นล่าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งปรือ [ ลงประกาศ: 15/02/2012 ]
สอบราคาจ้างต่อเติมรั้วคอนกรีตเสรมเหล็ก 2 ด้าน ขนาด 79.38 ตร.ม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองอู่ตะเภา [ ลงประกาศ: 15/02/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศษสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจหาบิลิรูบินในทารกแรกเกิด จำนวน ๒ เครื่อง [ ลงประกาศ: 08/02/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ [ ลงประกาศ: 08/02/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 08/02/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศษสตร์หรือการแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ชนิด ๒ ตา สำหรับงานวิจัย จำนวน ๒ กล้อง [ ลงประกาศ: 08/02/2012 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 02/02/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเขย่าเกร็ดเลือดพร้อมตู้ควบคุมอุณหภูมิ [ ลงประกาศ: 30/01/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เตียงไฟฟ้า [ ลงประกาศ: 30/01/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตู้ปลอดเชื้อแบบแนวนอน (Laminar air flow) จำนวน 1 ตู้ [ ลงประกาศ: 16/01/2012 ]
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ [ ลงประกาศ: 16/01/2012 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กล้องส่องตรวจไต [ ลงประกาศ: 16/01/2012 ]
จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำ ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลหาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 26/12/2011 ]
สอบราคาจ้างต่อเติมอาคารแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าข้าม [ ลงประกาศ: 22/12/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังเก็บน้ำ [ ลงประกาศ: 20/12/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครืองพิมพ์ความร้อน [ ลงประกาศ: 13/12/2011 ]
จ้างทำระบบสำรองทั้งข้อมูลและโปรแกรมสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรอง [ ลงประกาศ: 13/12/2011 ]
จ้างบำรงรักษาโปรแกรมระบบโรงพยาบาล ๑ ปี [ ลงประกาศ: 13/12/2011 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม Air Circuit Breaker ๒๐๐๐Amp จำนวน ๑ งาน [ ลงประกาศ: 07/12/2011 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศษสตร์หรือการแพทย์ Expiratory Cassette flow Sensor จำนวน 3 ชิ้น [ ลงประกาศ: 07/12/2011 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศษสตร์หรือการแพทย์ MICRO 100 DRILL W/O HOSE จำนวน ๑ อัน [ ลงประกาศ: 01/12/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องซัคชั่น (Suction) จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 01/12/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดัน (Bird respirator) [ ลงประกาศ: 21/11/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตู้ปลอดเชื้อแบบแนวนอน (Laminar air flow) [ ลงประกาศ: 21/11/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องติดตามสัญญาณชีพข้างเตียงในหอผู้ป่วยหนัก จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 19/11/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องพ่นไนตริกอ๊อกไซด์(Inhale nitric oxide) [ ลงประกาศ: 19/11/2011 ]
สอบราคาจ้างต่อเติมห้องแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำน้อย [ ลงประกาศ: 08/11/2011 ]
สอบราคาจ้างต่อเติมรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ด้าน ขนาด ๗๙.๓๘ ตร.ม. [ ลงประกาศ: 08/11/2011 ]
สอบราคาจ้างรับปรุงชั้นล่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งปรือ [ ลงประกาศ: 08/11/2011 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในบริเวณพื้นที่ โรงพยาบาลหาดใหญ่ จำนวน ๑ งาน [ ลงประกาศ: 03/11/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่่านพร้อมติดตั้ง หอผู้ป่วย 240,430 จำนวน 2 รายการ [ ลงประกาศ: 06/10/2011 ]
สอบราคาซ่อมหัวกล้อง Telecam B Camera head จำนวน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 29/09/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องล้างUltrasonic [ ลงประกาศ: 23/09/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เตียงนอนผู้ป่วยแบบ 3 ไกด์หมุน พนักสเตนเลส [ ลงประกาศ: 23/09/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชั้นวางเครื่องมือผ่าตัดปลอดเชื้อ [ ลงประกาศ: 23/09/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบความร้อน (Thermal printer) [ ลงประกาศ: 23/09/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตู้ปลอดเชื้อแบบแนวนอน (Laminar air flow) [ ลงประกาศ: 19/09/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดัน (Bird respirator) [ ลงประกาศ: 19/09/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ใหญ่ [ ลงประกาศ: 19/09/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ [ ลงประกาศ: 19/09/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องซักชั่น [ ลงประกาศ: 17/09/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดระบบวีดิทัศน์ (Video Camera System) สำหรับงานถ่ายภาพในห้องผ่าตัดชนิดแขวนติดเพดาน [ ลงประกาศ: 17/09/2011 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อุปกรณ์ Tranducor ของเครื่อง Ultrasonic [ ลงประกาศ: 17/09/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจและติดตามสัญญาณชีพชนิด 2 เฟส (อายุรกรรมชาย 240) [ ลงประกาศ: 15/09/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจและติดตามสัญญาณชีพชนิด 2 เฟส (ศูนย์เครื่องมือ) [ ลงประกาศ: 15/09/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดควบคุมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ติดตั้งในชั้นใต้ดิน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 13/09/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องติดตามสัญญาณชีพข้างเตียงในหอผู้ป่วยหนัก จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 07/09/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องติดตามสัญญาณชีพ (๓ parameters) จำนวน ๒ เครื่อง [ ลงประกาศ: 07/09/2011 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องคลอด กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม (ครั้งที่ ๒) [ ลงประกาศ: 23/08/2011 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อทำเป็นห้อง Fitness โรงพยาบาลหาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 23/08/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องมือผ่าตัดนิ่วในไตโดยการเจาะรูผ่านผนังเนื้อเยื่อขนาดเล็ก [ ลงประกาศ: 18/08/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๓ ลิตร [ ลงประกาศ: 18/08/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จักรอุตสาหกรรมพร้อมมอเตอร์ จำนวน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 17/08/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ Pulse Oximeter จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 17/08/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 17/08/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศษสตร์หรือการแพทย์ ระบบสุญญากาศ อาคารผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 14/08/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดฐานรองรับคึมยึดกะโหลกศีรษะ จำนวน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 11/08/2011 ]
สอบราคาปรับปรุงเครื่องนึ่งอบไอน้ำ ยี่ห้อ ETC รุ่น 2101 จากระบบ Gravity เป็นระบบ Pre-Post vacuum [ ลงประกาศ: 11/08/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองในทารกแรกเกิด (Bedside encephalography) จำนวน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 11/08/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องปรับอุณหภูมิร่างกาย (Whole body cool system) จำนวน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 11/08/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องดูดของเหลว จำนวน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 11/08/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เตียงผ่าตัดพร้อมอุปกรณ์ในการชันสูตร จำนวน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 11/08/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพ จำนวน ๒ เครื่อง [ ลงประกาศ: 11/08/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน ๒ เครื่อง [ ลงประกาศ: 11/08/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน ๒ เครื่อง [ ลงประกาศ: 11/08/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 11/08/2011 ]
สอบราคาซื้อรุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเผ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพ(จัดสรรระดับจังหวัด 20%) [ ลงประกาศ: 10/08/2011 ]
สอบรคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมตู้ MDB [ ลงประกาศ: 04/08/2011 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดอะไหล่เครื่องมือแพทย์ [ ลงประกาศ: 04/08/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ เครื่อง [ ลงประกาศ: 02/08/2011 ]
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำผู้ป่วยสามัญและห้องน้ำเจ้าหน้าที่ หอผู้ป่วย 440 [ ลงประกาศ: 02/08/2011 ]
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์(พร้อมเครื่องสำรองไฟ) [ ลงประกาศ: 29/07/2011 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงชั้นล่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งปรือ [ ลงประกาศ: 27/07/2011 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินผุด [ ลงประกาศ: 27/07/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โคมไฟผ่าตัดและส่องตรวจชนิดล้อเลื่อน [ ลงประกาศ: 26/07/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ [ ลงประกาศ: 26/07/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดทำอากาศแห้ง [ ลงประกาศ: 26/07/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องผลิตสุญญากาศพร้อมติดตั้ง [ ลงประกาศ: 26/07/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์พร้อมติดั้ง [ ลงประกาศ: 26/07/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ยูนิตทันตกรรม [ ลงประกาศ: 26/07/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เตียงชนิดปรับระดับได้ แบบ 3 ไกด์หัวทึบพร้อมเหล็กกั้นเตียง [ ลงประกาศ: 23/07/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบความร้อน (Thermal printer) [ ลงประกาศ: 23/07/2011 ]
สอบราคางบำรุงรักษาเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่ (ECHOCARDIOGRAM) [ ลงประกาศ: 23/07/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องฉายภาพวัตถุ 3 มิติ [ ลงประกาศ: 23/07/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร ชนิดวิดีทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 22/07/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กล้องส่องตรวจลำไส้เล็กส่วนต้น ชนิดวีดีทัศน์ จำนวน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 22/07/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกและเด็กโต จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 22/07/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขนาดความเร็วไม่น้อยกว่า 60 แผ่นต่อนาที [ ลงประกาศ: 14/07/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ [ ลงประกาศ: 14/07/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องซักชั่น [ ลงประกาศ: 14/07/2011 ]
สอบราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเฟอร์อ๊อกไซด์ [ ลงประกาศ: 14/07/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ [ ลงประกาศ: 14/07/2011 ]
จ้างซ่อมแซมระบบลิฟท์โดยสาร [ ลงประกาศ: 12/07/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 08/07/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด จำนวน ๑ เครื่อง [ ลงประกาศ: 08/07/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจควบคุมการทำงานด้วยระบบดิจิตอลแสดงผลบนจอภาพสี พร้อมเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพและวัดก๊าซดมยาสลบ จำนวน 1 ชุด [ ลงประกาศ: 07/07/2011 ]
เครื่อง CPM ดัดข้อมือข้อศอก [ ลงประกาศ: 27/06/2011 ]
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องฝึกการทรงตัว [ ลงประกาศ: 27/06/2011 ]
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องปั่นตกตะกอน [ ลงประกาศ: 27/06/2011 ]
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องขัดรองเท้า [ ลงประกาศ: 27/06/2011 ]
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เปลเข็น แบบยกหัวได้ [ ลงประกาศ: 27/06/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องจี้ห้ามเลือด,ตัดเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด [ ลงประกาศ: 22/06/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องดูดของเหลว จำนวน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 22/06/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องมือส่องตรวจและผ่าตัดระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 22/06/2011 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๗.๐๐ เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเฉลิมพระเกียรติตำบลพะตง [ ลงประกาศ: 16/06/2011 ]
สอบราคาจ้างทาสีภายนอกและภายในอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอหงส์ [ ลงประกาศ: 16/06/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โคมไฟผ่าตัดขนาดกลางชนิดโคมคู่ แบบแกนร่วมติดเพดาน จำนวน 1 ชุด [ ลงประกาศ: 15/06/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เตียงผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป และใช้ศัลยกรรมเฉพาะทางด้านทางเดินปัสสาวะ จำนวน 1 ชุด [ ลงประกาศ: 15/06/2011 ]
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องผลิตสุญญากาศ [ ลงประกาศ: 07/06/2011 ]
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดความดัน (Bird respirator) [ ลงประกาศ: 07/06/2011 ]
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องผลิตสุญญากาศ [ ลงประกาศ: 07/06/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โคมไฟผ่าตัดและส่องตรวจชนิดล้อเลื่อน จำนวน ๒ ชุด [ ลงประกาศ: 03/06/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องจ่ายน้ำภายในระบบทางเดินปัสสาวะ จำนวน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 01/06/2011 ]
สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย (Switch ระบบ LAN) [ ลงประกาศ: 01/06/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องฉายแสงให้วัสดุแข็งตัว (LED) [ ลงประกาศ: 01/06/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ยูนิตทันตกรรม แบบ Advance [ ลงประกาศ: 01/06/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องดูดของเหลวชนิดแรงดูดสูง [ ลงประกาศ: 01/06/2011 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องคลอด [ ลงประกาศ: 30/05/2011 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้ามหัวกรอฟันความเร็วชนิดมีไฟ [ ลงประกาศ: 27/05/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ยูนิตทำฟัน (Main Unit) [ ลงประกาศ: 27/05/2011 ]
จ้างปรับปรุงห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน ชั้น 2 [ ลงประกาศ: 26/05/2011 ]
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องแม่ข่าย(Databaseserver) [ ลงประกาศ: 23/05/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพ [ ลงประกาศ: 10/05/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษราและเผยแพร่ เครื่องฉายภาพวัตถุ ๓ มิติ [ ลงประกาศ: 10/05/2011 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หัวกรอช้าชนิดหักมุม (CONTRA ANGLE NAC-EC) [ ลงประกาศ: 10/05/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องล้างสายยาง ขนาด ๘๐๐ ลิตร พร้อมอบแห้ง [ ลงประกาศ: 05/05/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตู้ปลอดเชื้อ Biosafty cabenet (Class II) [ ลงประกาศ: 05/05/2011 ]
สอบราคาจ้างต่อเติมรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ตัน กว้าง ๒๘.๑๘ ตร.ม. ยาว ๕๑.๒๐ ตร.ม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลคลองอู่ตะเภา [ ลงประกาศ: 03/05/2011 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความสูง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๗.๐๐ เมตร [ ลงประกาศ: 27/04/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่อง [ ลงประกาศ: 26/04/2011 ]
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกำจัดสารบิลลิรูบินในทารกแรกเกิด [ ลงประกาศ: 26/04/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องดูดของเหลวชนิดแรงดูดสูง [ ลงประกาศ: 26/04/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง [ ลงประกาศ: 21/04/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ตรวจตาพร้อมกล้องดิติตอล [ ลงประกาศ: 21/04/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดรับสัญญาณภาพในการผ่าตัดผ่านกล้อง [ ลงประกาศ: 21/04/2011 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดอุปกรณ์สายนำแสงเลเซอร์นิดสวมศีรษะ Laser Indirect Ophthalmoscope (LIO) [ ลงประกาศ: 21/04/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล [ ลงประกาศ: 11/04/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเฝ้าระวังสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง [ ลงประกาศ: 31/03/2011 ]
สอบราคาซ่อมเครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง [ ลงประกาศ: 30/03/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติและวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด [ ลงประกาศ: 28/03/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดความดัน(Brid respirator) [ ลงประกาศ: 28/03/2011 ]
เครื่องกำจัดสารบิลลิรูบินในทารกแรกเกิด [ ลงประกาศ: 14/03/2011 ]
เครื่องมือส่องตรวจและรักษาภายในท่อไต [ ลงประกาศ: 14/03/2011 ]
สอบราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Core Switch จำนวน ๑ ชุด [ ลงประกาศ: 14/03/2011 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมกลุ่มงานโสต ศอ นาสิก [ ลงประกาศ: 09/03/2011 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หัวตรวจเครื่องอัลตร้าซาวด์ สำหรับตรวจอวัยวะภายในขณะทำการผ่าตัด (Intraoperative Ultrasound Transducer) [ ลงประกาศ: 03/03/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทางทวารหนัก (Transrectal Ultrasound) [ ลงประกาศ: 03/03/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องมือ Bronchoscope [ ลงประกาศ: 03/03/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณธ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ Light source เครื่องกำเนิด [ ลงประกาศ: 03/03/2011 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องสอบเทียบ [ ลงประกาศ: 22/02/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจการทำงานของหูชั้นกลาง จำนวน 1 ชุด [ ลงประกาศ: 03/02/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดด้ามจับหัวกรอกระดูกมาสตอยด์ จำนวน 1 ชุด [ ลงประกาศ: 03/02/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เตียงผ่าตัดกระดูกสันหลังชนิดเอกซเรย์ผ่านได้ จำนวน 1 ชุด [ ลงประกาศ: 03/02/2011 ]
ประมูลขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพแล้ว [ ลงประกาศ: 31/01/2011 ]
เครื่องกรอกระดูกหูความเร็วสูงและIntegrated Power Console [ ลงประกาศ: 24/01/2011 ]
เครื่องชุดสว่านตัดเจาะกรอกระดูกมาสตอย์ด้วยความเร็วสูง [ ลงประกาศ: 24/01/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (infusion pump) จำนวน ๔ เครื่อง [ ลงประกาศ: 14/01/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกแฝดในครรภ์พร้อมเครื่องบันทึกการดิ้นของทารกโดยอัตโนมัติ จำนวน ๓ เครื่อง [ ลงประกาศ: 14/01/2011 ]
จำหน่ายฟิลม์เอกซเรย์ [ ลงประกาศ: 06/01/2011 ]
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องดูดของเหลว (Suction) [ ลงประกาศ: 04/01/2011 ]
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (พร้อมเครื่องสำรองไฟ)และเครื่อง Printer Laser [ ลงประกาศ: 04/01/2011 ]
สอบราคาซื้ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง [ ลงประกาศ: 04/01/2011 ]
สอบราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องดมยาสลบ [ ลงประกาศ: 04/01/2011 ]
สอบราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ดับเพลิง [ ลงประกาศ: 04/01/2011 ]
สอบราคาจ้างซ่อมแซมลิฟท์โดยสารและลิฟท์บรรทุกเตียง [ ลงประกาศ: 04/01/2011 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง [ ลงประกาศ: 13/12/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ [ ลงประกาศ: 13/12/2010 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงคุณภาพน้ำระบบประปาพร้อมถังเก็บน้ำ [ ลงประกาศ: 13/12/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา สำหรับงานวิจัย จำนวน 5 กล้อง [ ลงประกาศ: 13/12/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่น จำนวน 3 รายการ [ ลงประกาศ: 13/12/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องปั่นฮีมาโตคริต (Haematocrite centrifuge) จำนวน 2 เครื่อง [ ลงประกาศ: 13/12/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด (neonator resuscitator) [ ลงประกาศ: 26/11/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด(neonatal reuscitato) [ ลงประกาศ: 26/11/2010 ]
จ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ตุ้สาขาอัตโนมัติ [ ลงประกาศ: 15/10/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ [ ลงประกาศ: 01/10/2010 ]
สอบราคาจ้างปรังปรุงคุณภาพน้ำระบบประปาพร้อมถังเก็บน้ำ [ ลงประกาศ: 30/09/2010 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทันตกรรมสถานีอนามัยคอหงส์ [ ลงประกาศ: 30/09/2010 ]
สอบราคาจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Green Laser Photocoagulator [ ลงประกาศ: 27/09/2010 ]
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องดูดเสมหะที่ใช้กับไปป์ไลน์พร้อมขวด (Continuous suction) จำนวน ๓๐ ชุด [ ลงประกาศ: 21/09/2010 ]
ประมูลขายอะไหล่ลิฟท์ [ ลงประกาศ: 14/09/2010 ]
ประมูลขายเศษอาหาร [ ลงประกาศ: 14/09/2010 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้อง หู คอ จมูก [ ลงประกาศ: 30/08/2010 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องหลอดเลือดสมอง [ ลงประกาศ: 27/08/2010 ]
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบ Pipe line ใน Stroke Unit [ ลงประกาศ: 27/08/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ [ ลงประกาศ: 25/08/2010 ]
สอบราคาจ้างซ่อม กล้องวงจรปิด [ ลงประกาศ: 09/08/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องปั๊มเลือด [ ลงประกาศ: 06/08/2010 ]
สอบราคาจ้างเปลี่ยนอะไหล่ เครื่องเอกซเรย์เต้านม [ ลงประกาศ: 06/08/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน (Ventilators System) จำนวน 1 เครื่อง [ ลงประกาศ: 05/08/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server แม่ข่าย) [ ลงประกาศ: 03/08/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยที่เกตเวย์ของระบบเครือข่าย (Firewall and Content Security Appliance) [ ลงประกาศ: 03/08/2010 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบ Network [ ลงประกาศ: 03/08/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เก็บ Log file Internet [ ลงประกาศ: 03/08/2010 ]
สอบราคาซื้อ เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบแรงดันไอน้ำอัตโนมัติ จำนวน 3 เครื่อง [ ลงประกาศ: 02/08/2010 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดแข็งพับไม่ได้ [ ลงประกาศ: 21/07/2010 ]
สอบราคาซื้อ เครื่อง Q-Switch Nd -YAG Laser [ ลงประกาศ: 20/07/2010 ]
สอบราคาซื้อ เครื่องเฝ้าติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเส้นประสาทขณะผ่าตัดแบบ 4 ช่องสัญญาณ [ ลงประกาศ: 20/07/2010 ]
สอบราคาซื้อ เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าระบบอัตโนมัติและระบบเชื่อมปิดเส้นเลือดพร้อมอุปกรณ์ [ ลงประกาศ: 14/07/2010 ]
สอบราคาซื้อ เครื่องตรวจการได้ยินสะท้อนเสียงในหูชั้นใน(OAE) [ ลงประกาศ: 14/07/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องดูดควันในขณะจี้ห้ามเลือด และตัดเนื้อเยื้อ [ ลงประกาศ: 12/07/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องจี้ห้ามเลือด,ตัดเนื้อเยื้อและเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้า [ ลงประกาศ: 12/07/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องทำลายเซลล์มะเร็ง ชนิด RFA(Radio Frequency Ablation [ ลงประกาศ: 12/07/2010 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงเมนไฟฟ้าบ้านพัก [ ลงประกาศ: 12/07/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือแพทย์ เครื่องจี้ห้ามเลือด ตัดเนื้อเยื่อ และเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้า [ ลงประกาศ: 08/07/2010 ]
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย๋ เครื่องวัดเสียงขึ้นจมูก [ ลงประกาศ: 08/07/2010 ]
สอบราคาจ้างซ่อมเครื่องอัดอากาศทางการแพทย์ [ ลงประกาศ: 08/07/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกรอกระดูกมาสตอยด์ความเร็วสูง จำนวน 1ชุด [ ลงประกาศ: 08/07/2010 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ [ ลงประกาศ: 01/07/2010 ]
สอบราคาจ้างเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Green Laser Photocoagulator [ ลงประกาศ: 01/07/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดความดันตาแบบไม่สัมผัส [ ลงประกาศ: 01/07/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด [ ลงประกาศ: 30/06/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องปรับอุณหภูมิร่างกาย [ ลงประกาศ: 30/06/2010 ]
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กล้องส่องขยายปากมดลูกพร้อมสัญญาณถ่ายทอด (Colposcope) [ ลงประกาศ: 30/06/2010 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดด้ามจับหัวกรอกระดูกมาสตอยด์ [ ลงประกาศ: 30/06/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดโพรงจมูกและไซนัสโดยผ่านกล้อง [ ลงประกาศ: 17/06/2010 ]
ประมูลขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพแล้ว [ ลงประกาศ: 16/06/2010 ]
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องกระตุกหัวใจ [ ลงประกาศ: 11/06/2010 ]
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อชนิดตั้งโต๊ะอัตโนมัติ จำนวน 9 เครื่อง [ ลงประกาศ: 11/06/2010 ]
สอบราคาซื้อเครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง [ ลงประกาศ: 08/06/2010 ]
สอบราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน [ ลงประกาศ: 24/05/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้แช่ขยะติดเชื้อ จำนวน 19 ตู้ [ ลงประกาศ: 24/05/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดูดเสมหะที่ใช้กับไปป์ไลน์พร้อมขวด(Continuous suction) [ ลงประกาศ: 07/05/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดแรงดันบวกที่ไม่ต้องใช้ท่อช่วยหายใจ [ ลงประกาศ: 07/05/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำหรับช่วยในการพัฒนาระบบงาน Back office [ ลงประกาศ: 29/04/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมอุปกรณ์ [ ลงประกาศ: 29/04/2010 ]
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบระบายอากาศและเติมอากาศแลกเปลี่ยนความร้อน [ ลงประกาศ: 29/04/2010 ]
สอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดแข็งพับไม่ได้ จำนวน 500 ตัว [ ลงประกาศ: 28/04/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดถ่ายทอดแปลงสัญญาณภาพ จำนวน 1 ชุด [ ลงประกาศ: 28/04/2010 ]
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์LASER(ครั้งที่ ๒) [ ลงประกาศ: 20/04/2010 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สายประกอบเครื่องช่วยหายใจ (สำหรับผู้ใหญ่)และสายประกบเครื่องข่วยหายใจ (สำหรับเด็ก) [ ลงประกาศ: 24/03/2010 ]
สอบราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน [ ลงประกาศ: 24/03/2010 ]
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบความร้อน (Thermal printer) [ ลงประกาศ: 18/03/2010 ]
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์แลเครื่องพิมพ์ LASER [ ลงประกาศ: 18/03/2010 ]
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑืวิทยาศาส่ตร์หรือการแพทย์ กล้องส่องตรวจและผ่าตัดท่อทางเดินปัสสาวะสำหรับเด็ก [ ลงประกาศ: 17/03/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑืวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะชนิดไฟเบอร์ออฟติก [ ลงประกาศ: 17/03/2010 ]
สอบราคาจ้างพิมพ์แบบรายงานต่างๆ [ ลงประกาศ: 17/03/2010 ]
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบระบายอากาศและเติมอากาศแลกเปลี่ยนความร้อน [ ลงประกาศ: 12/03/2010 ]
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่(ECHOCARDIOGRAM) [ ลงประกาศ: 12/03/2010 ]
สอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ จำนวน 400 ตัว [ ลงประกาศ: 09/03/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 2 เครื่อง [ ลงประกาศ: 09/03/2010 ]
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักแพทย์ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยใน [ ลงประกาศ: 08/03/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมอุปกรณ์ [ ลงประกาศ: 05/03/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจชนิด ๒ เฟท และติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมอุปกรณ์ [ ลงประกาศ: 05/03/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเวชระเบียน [ ลงประกาศ: 02/03/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กล้องส่องทางเดินอาหารส่วนบน [ ลงประกาศ: 02/03/2010 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่นอนลม จำนวน ๑๙ ชุด [ ลงประกาศ: 02/03/2010 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สาย External Co2 [ ลงประกาศ: 24/02/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องปั่นแยกน้ำเหลือง(Centrifuge) [ ลงประกาศ: 17/02/2010 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อุปกรณ์เครื่องมือเลื่อยตัดกระดูกขนาดเล็กโดยใช้ไฟฟ้า [ ลงประกาศ: 17/02/2010 ]
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด [ ลงประกาศ: 16/02/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดความละเอียดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumens พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 เครื่อง [ ลงประกาศ: 15/02/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่อง Visual Presentation จำนวน 4 เครื่อง [ ลงประกาศ: 15/02/2010 ]
สอบราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเลเซอร์ผ่าตัดชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ [ ลงประกาศ: 28/01/2010 ]
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องอัดอากาศสำหรับยูนิตทันตกรรม จำนวน 4 ชุด [ ลงประกาศ: 18/01/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ยูนิตทันตกรรม สำหรับงานศัลยกรรมช่องปาก จำนวน 1 ชุด [ ลงประกาศ: 07/01/2010 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าร่วมกับอัลตราซาวด์ จำนวน 2 เครื่อง [ ลงประกาศ: 05/01/2010 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รถเข็นสำหรับผู้พิการ จำนวน 30 คัน [ ลงประกาศ: 04/01/2010 ]
สอบราคาจ้างบำรุงรักษา ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ซีอาร์ม จำนวน 2 เครื่อง [ ลงประกาศ: 04/01/2010 ]
สอบราคาจ้างสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก [ ลงประกาศ: 23/12/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง [ ลงประกาศ: 21/12/2009 ]
สอบราคาซื้อครุถัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด พร้อมระบบวิเคราะห์ผล [ ลงประกาศ: 17/12/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องส่องตรวจจอประสาทตาและหู [ ลงประกาศ: 17/12/2009 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ [ ลงประกาศ: 11/12/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาสาสตร์หรือการแพทย์ ยูนิตทันตกรรมชนิด Advance 4 ชุด [ ลงประกาศ: 09/12/2009 ]
สอบราคาจ้างติดตั้งวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า และระบบป้องกันไฟกระชาก [ ลงประกาศ: 30/11/2009 ]
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่อง ULTRA SOUND [ ลงประกาศ: 23/11/2009 ]
สอบราคาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่อง SCAN FILM 1เครื่อง [ ลงประกาศ: 23/11/2009 ]
สอบราคาซื้อขายครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ยูนิตทันตกรรมเคลื่อนที่ 1 ชุด [ ลงประกาศ: 23/11/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้าร่วมกับอัลตราซาวด์ [ ลงประกาศ: 18/11/2009 ]
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบ Software Medical 2020 [ ลงประกาศ: 11/11/2009 ]
สอบราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารแบบวีดิทัศน์ [ ลงประกาศ: 06/11/2009 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รถเข็นสำหรับผู้พิการ 30 คัน [ ลงประกาศ: 06/11/2009 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ อุปกรณ์ส่วนต่อขยายเตียงผ่าตัด [ ลงประกาศ: 26/10/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องจัดเก็บอิเล็กทรอนิกส์(SCANNER) [ ลงประกาศ: 26/10/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร (Volume Controlled Respirator) [ ลงประกาศ: 08/10/2009 ]
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องพักแพทย์ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยใน [ ลงประกาศ: 17/09/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องรัดห้ามเลือดด้วยลมชนิดไฟฟ้า [ ลงประกาศ: 02/09/2009 ]
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 รายการ [ ลงประกาศ: 01/09/2009 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนน์แก้วตาเทียมชนิดแข็งพับไม่ได้ จำนวน 500 ตัว [ ลงประกาศ: 01/09/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เตียงนวดแผนไทยพร้อมเบาะ,เก้าอี้นวดเท้า [ ลงประกาศ: 11/08/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 ลีด พร้อมระบบวิเคราะห์ผล (EKG) [ ลงประกาศ: 11/08/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องฉายรังสีเอกซเรย์ชนิดไร้สาย [ ลงประกาศ: 04/08/2009 ]
สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายไม่น้อยกว่า 1,000 เท่า [ ลงประกาศ: 03/08/2009 ]
สอบราคาซื้อเตียงสำหรับทำการผ่าตัดสามารถใช้ Fluroscopy ได้ [ ลงประกาศ: 03/08/2009 ]
สอบราคาซื้อเครื่องจี้ผ่าตัดภายในโพรงจมูกและปาก พร้อมระบบห้ามเลือดด้วยก๊าซอาร์กอน [ ลงประกาศ: 03/08/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เตียงสำหรับผู้ป่วยชนิดปรับระดับความสูงของเตียงและปรับระดับหัวเตียงได้ ชนิด 3 ไกด์ [ ลงประกาศ: 03/08/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องบริหารข้อเข่า [ ลงประกาศ: 03/08/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อโรคระบบHEPAชนิดติดเพดาน [ ลงประกาศ: 31/07/2009 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบNetworkพร้อมติดตั้งWireless [ ลงประกาศ: 31/07/2009 ]
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ตู้สาขาอัตโนมัติ [ ลงประกาศ: 31/07/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG) [ ลงประกาศ: 30/07/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ(Monitor) [ ลงประกาศ: 30/07/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิดอัตโนมัติ(Endoscope Reprocessor) [ ลงประกาศ: 30/07/2009 ]
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานผ้าม่านพร้อมติดตั้ง [ ลงประกาศ: 15/07/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โคมไฟผ่าตัดชนิดไดโอเปล่งแสง (LED SURGICAL LIGHTS) [ ลงประกาศ: 15/07/2009 ]
เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นสั้น(Short wave diathermy) [ ลงประกาศ: 13/07/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้(Foldable IOLs) [ ลงประกาศ: 01/07/2009 ]
สอบราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารแบบวีดีทัศน์(GASTROVIDEOSCOPE) [ ลงประกาศ: 29/06/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตู้อบเด็กแรกเกิดชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ(Infant incubator) [ ลงประกาศ: 29/06/2009 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สายProbeวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน [ ลงประกาศ: 29/06/2009 ]
จอภาพ(LCDสำหรับใช้กับเครื่องผลิตและควบคุมสัญญาณวีดีทัศน์(LCD MONITOR) [ ลงประกาศ: 22/06/2009 ]
เครื่องแปลงสัญญาณกล้องส่องตรวจ [ ลงประกาศ: 22/06/2009 ]
เครื่องกำเนิดแสง(LIGHTSOURCE) [ ลงประกาศ: 22/06/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับทำเป็นเครื่อง Server [ ลงประกาศ: 12/06/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดโต๊ะตรวจรักษาโรคทางหู คอ จมูก [ ลงประกาศ: 09/06/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดไฟเบอร์ออฟติก(BRONCHO FIBERSCOPE) [ ลงประกาศ: 09/06/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ตรวจการได้ยิน(Sound proof room) [ ลงประกาศ: 08/06/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องมือผ่าตัดผ่านกล้อง [ ลงประกาศ: 08/06/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องปั่นล้างเซลล์อัตโนมัติ ขนาด24หลอด [ ลงประกาศ: 05/06/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องปั่นตกตะกอนเม็ดเลือดแดง ขนาด12หลอด [ ลงประกาศ: 05/06/2009 ]
สอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องสร้างความชิ้นและอุณหภูมิในอากาศสำหรับเครื่องช่วยหายใจ (ฐานหม้อน้ำ) จำนวน 4 ชุด [ ลงประกาศ: 22/05/2009 ]
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook [ ลงประกาศ: 21/05/2009 ]
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่2) [ ลงประกาศ: 21/05/2009 ]
สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจชนิด 2 เฟทและติดตามการทำงานของหัวใจพร้อมอุปกรณ์ (Defibrillator) [ ลงประกาศ: 21/05/2009 ]
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ชุดขาหยั่งแบบแก๊สสปริง [ ลงประกาศ: 21/05/2009 ]
สอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นสั้น (Short wave diathermy) จำนวน 1 เครื่อง [ ลงประกาศ: 20/05/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพพร้อมอุปกรณ์ [ ลงประกาศ: 18/05/2009 ]
สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ชุดลำโพงและอุปกรณ์ [ ลงประกาศ: 07/05/2009 ]
สอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ยูนิตทำฟันแบบเคลื่อนที่ พร้อมโคมไฟ [ ลงประกาศ: 06/05/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องควบคุมอัตราการให้อาหารทางสายยางให้อาหาร(Enteral feeding pump) จำนวน 10 เครื่อง [ ลงประกาศ: 06/05/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและระบบประสาท (EMG) [ ลงประกาศ: 01/05/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องปั่นตกตะกอนแบบไม่ใช้แปรงถ่าน(ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า)ขนาด12หัว [ ลงประกาศ: 30/04/2009 ]
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบกำจัดยาดมสลบส่วนเกิน [ ลงประกาศ: 28/04/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องอัดอากาศทางการแพทย์ ขนาด 10 แรงม้า [ ลงประกาศ: 27/04/2009 ]
สอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ [ ลงประกาศ: 23/04/2009 ]
สอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดความดัน NIBP (เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ) [ ลงประกาศ: 23/04/2009 ]
สอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจการได้ยินแบบ Diagnostic [ ลงประกาศ: 22/04/2009 ]
สอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดและทำลายเซลล์มะเร็งทาง Nasal Cavity และ Oral Cavity [ ลงประกาศ: 22/04/2009 ]
สอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจการได้ยินแบบเคลื่อนที่ [ ลงประกาศ: 22/04/2009 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงหน้าจั่วสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ [ ลงประกาศ: 16/04/2009 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อก [ ลงประกาศ: 10/04/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำนักงาน [ ลงประกาศ: 02/04/2009 ]
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 27 เครื่อง [ ลงประกาศ: 01/04/2009 ]
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักแพทย์ ชั้น 6 ผู้ป่วยใน(รอบที่ 2 ) [ ลงประกาศ: 27/03/2009 ]
สอบราคาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบความร้อน (Thermal printer) จำนวน 57 เครื่อง [ ลงประกาศ: 16/03/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องผลิตและควบคุมสัญญาณภาพวีดิทัศน์สำหรับการผ่าตัดในช่องท้องผ่านกล้อง [ ลงประกาศ: 13/03/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมชนิดไฟเบอร์ออฟติค [ ลงประกาศ: 12/03/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดเครื่องผลิตสัญญาณวีดีทัศน์ (Video System Set) [ ลงประกาศ: 12/03/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางกระบอกฉีดยาโดยอัตโนมัติ [ ลงประกาศ: 12/03/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยอัตโนมติ (Infusion Pump) [ ลงประกาศ: 12/03/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตู้อบเด็กแรกเกิดชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ [ ลงประกาศ: 12/03/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดความเข้มข้นของออกซิเจน (Oxygen analyzer) [ ลงประกาศ: 12/03/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วย (Pulse Oximeter) [ ลงประกาศ: 12/03/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องควบคุมปริมาณออกซิเจน (Oxygen blender) [ ลงประกาศ: 12/03/2009 ]
สอบราคาประมูลเศษอาหาร ด้วยวาจา [ ลงประกาศ: 10/03/2009 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อค [ ลงประกาศ: 24/02/2009 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงหน้าจั่วสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ [ ลงประกาศ: 24/02/2009 ]
สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดแข็งพับไม่ได้ [ ลงประกาศ: 23/02/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องล้างตัวกรองอัตโนมัติ [ ลงประกาศ: 20/02/2009 ]
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 100 เครื่อง [ ลงประกาศ: 18/02/2009 ]
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 37 เครื่อง [ ลงประกาศ: 18/02/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดสลายนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะโดยใช้พลังงานลม [ ลงประกาศ: 18/02/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ กล้องส่องตรวจกรวยไตและท่อไต พร้อมเครื่องมือ,กล้องส่องตรวจและผ่าตัดนิ่วในไต [ ลงประกาศ: 16/02/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดอุปกรณ์กล้องถ่ายทอดสัญญาณภาพ,เครื่องกรอนิ่วในไตด้วยระบบคลื่นเสียง [ ลงประกาศ: 16/02/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด (Radiant Warmer) [ ลงประกาศ: 06/02/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องผลิตและควบคุมสัญญาณภาพวิดีทัศน์ [ ลงประกาศ: 28/01/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเอ็กซเรย์ High Frequency Mobile Unit [ ลงประกาศ: 26/01/2009 ]
ประมูลขายฟิล์มเอกซเรย์ที่ไม่ใช้แล้ว [ ลงประกาศ: 21/01/2009 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อค สถานีอนามัยตำบลคูเต่า [ ลงประกาศ: 13/01/2009 ]
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง 4.3 เมตร ยาว 68 เมตร สถานีอนามัยตำบลน้ำน้อย [ ลงประกาศ: 13/01/2009 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตู้อบทารกแรกเกิด (Infant Warmer) [ ลงประกาศ: 29/12/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์เครื่องติดตามการทำงนของหัวใจและสัญญาณชีพ(Monitors) [ ลงประกาศ: 29/12/2008 ]
สอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตู้แช่แข็ง-40องศา [ ลงประกาศ: 26/12/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ ประกอบด้วย เครื่องกรอฟันเคลื่อนที่ เก้าอี้คนไข้สำหรับออกหน่วย จำนวน 1 ชุด [ ลงประกาศ: 17/12/2008 ]
สอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องนึ่ง Auto cave ขนาด 60 ลิตร แบบ Auto [ ลงประกาศ: 15/12/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องล้างตัวกรองอัตโนมัติ [ ลงประกาศ: 26/11/2008 ]
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักแพทย์ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยใน [ ลงประกาศ: 13/11/2008 ]
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 55 ชุด [ ลงประกาศ: 16/10/2008 ]
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 32 เครื่อง,เครื่องพริ้นเตอร์ จำนวน 29 เครื่อง [ ลงประกาศ: 15/10/2008 ]
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 93 เครื่อง [ ลงประกาศ: 15/10/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไปชนิด Electro-hydraulic [ ลงประกาศ: 15/10/2008 ]
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเครือข่ายโครงข่ายคอมพิวเตอร์ [ ลงประกาศ: 08/10/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ [ ลงประกาศ: 07/10/2008 ]
ประมูลขายเศษวัสดุ [ ลงประกาศ: 07/10/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ป้ายเรียกหมายเลขลำดับคิวและอุปกรณ์ส่วนควบคุมพร้อมติดตั้ง [ ลงประกาศ: 25/08/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้า(EKG) [ ลงประกาศ: 25/08/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องนึ่ง Auto cave ขนาด 65 ลิตรแบบ Auto(ครั้งที่ 2) [ ลงประกาศ: 25/08/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจและวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ(Polysomnography) [ ลงประกาศ: 25/08/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) [ ลงประกาศ: 25/08/2008 ]
สอบราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั๊มน้ำแรงดัน [ ลงประกาศ: 19/08/2008 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 300 ตัว [ ลงประกาศ: 19/08/2008 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเครื่อข่ายโครงข่ายคอมพิวเตอร์ [ ลงประกาศ: 08/08/2008 ]
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ [ ลงประกาศ: 01/08/2008 ]
สอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องจี้ด้วยความร้อนและห้ามเลือดทางจักษุกรรม [ ลงประกาศ: 29/07/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ชุดเครื่องมือส่องตรวจทำหมันหญิงผ่านกล้อง (Laparoscopy TR) [ ลงประกาศ: 23/07/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจจอประสทตาอย่างอ้อมชนิดมอง 2 ตา แบบรูม่านตาขนาดเล็ก [ ลงประกาศ: 23/07/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องจี้ตาด้วยความเย็น (Cryomatic) [ ลงประกาศ: 23/07/2008 ]
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ [ ลงประกาศ: 23/07/2008 ]
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 3) [ ลงประกาศ: 23/07/2008 ]
ขอยกเลิกการสอบราคาเช่า เครื่องคอมพิวเตอร์ 3 รายการ [ ลงประกาศ: 22/07/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องตรวจตา (Slip lamp) [ ลงประกาศ: 22/07/2008 ]
สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ชุดหัวล่อฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง [ ลงประกาศ: 22/07/2008 ]
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ [ ลงประกาศ: 22/07/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เตียงผ่าตัดปรับด้วยไฟฟ้า [ ลงประกาศ: 15/07/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ [ ลงประกาศ: 09/07/2008 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้ามกรอฟันหัวกรอเร็ว(aerator) [ ลงประกาศ: 08/07/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟันครบชุด [ ลงประกาศ: 08/07/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างเครื่องมือชนิดคลื่นความถี่สูง [ ลงประกาศ: 08/07/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่ง Auto cave ขนาด 65 ลิตร แบบ Auto [ ลงประกาศ: 08/07/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องเอ็กซเรย์ทันตกรรม(Dental X-ray) [ ลงประกาศ: 30/06/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทำฟันแบบ Advance (Advance Dental Master Unit) [ ลงประกาศ: 30/06/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องปรับอุณหภูมิร่างกายของผู้ป่วย [ ลงประกาศ: 30/06/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสตา โดยใช้แสงเลเซอร์ (IOL Master) [ ลงประกาศ: 26/06/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิดใช้กระบอกฉีดยา (Syringe pump) [ ลงประกาศ: 25/06/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) [ ลงประกาศ: 25/06/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจรพร้อมวัดความดันดลิหิตแบบอัตโนมัติและอุปกรณ์ (Pulse Oximeter) และเครื่องดูดเสมหะที่ใช้กับไปป์ไลน์ [ ลงประกาศ: 25/06/2008 ]
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ตู้สาขาอัตโนมัติ [ ลงประกาศ: 25/06/2008 ]
สอบราคาจัดจ้างการเขียนและเชื่อมต่อโปรแกรมระบบ LIS เข้าสู่ระบบ MLAB [ ลงประกาศ: 23/06/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องปั่นส่วนประกอบเลือด [ ลงประกาศ: 23/06/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจการได้ยินชนิดตั้งโต๊ะแบบพกพา [ ลงประกาศ: 23/06/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดป้องกันรังสี [ ลงประกาศ: 19/06/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Laparoscopic nurse control panel และ Universal display for Laparoscopic [ ลงประกาศ: 17/06/2008 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ Laparoscopic surgeon control และ RGB cable [ ลงประกาศ: 16/06/2008 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องมือชนิดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (permanent-Autoclaveได้) ของการผ่าตัดผ่านกล้อง [ ลงประกาศ: 16/06/2008 ]
สอบราคาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จำนวน 10 เครื่อง [ ลงประกาศ: 16/06/2008 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 300 ตัว [ ลงประกาศ: 16/06/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี [ ลงประกาศ: 13/06/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย(Sigmoidovideo scope) และ กล้องส่องตรวจท่อน้ำดี (Choledochofiberscope) [ ลงประกาศ: 13/06/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมชุดผ่าตัดผ่านกล้องระบบจอสัมผัสแบบรวมศูนย์(Laparoscopic Central Control Unit) [ ลงประกาศ: 13/06/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้อาหารทางสายยาง [ ลงประกาศ: 30/05/2008 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หัวกรอฟันช้า(Contra angle)และอะไหล่ลูกปืนสำหรับด้ามกรอฟัน(Spare Cartridag) [ ลงประกาศ: 29/05/2008 ]
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน วอลเปเปอร์พร้อมติดตั้ง [ ลงประกาศ: 14/05/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนับเม็ดยา [ ลงประกาศ: 12/05/2008 ]
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 32 เครื่อง และเครื่องพริ้นเตอร์ 29 เครื่อง [ ลงประกาศ: 29/04/2008 ]
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 46 ชุด [ ลงประกาศ: 24/04/2008 ]
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอ 15 นิ้ว,เครื่องพิมพ์ 24 เข็ม,เครื่องสำรองไฟ และจอภาพ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว [ ลงประกาศ: 21/04/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง พร้อมตรวจการได้ยินเด็กระบบคอมพิวเตอร์ (Auditory Evoked Potertial & Auditory Steady-State Responses) [ ลงประกาศ: 21/04/2008 ]
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและตรวจเช็คเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง [ ลงประกาศ: 08/04/2008 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์หลอดเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ [ ลงประกาศ: 02/04/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระบบ Molecular Resonance (TELEA Electronic Engineering) [ ลงประกาศ: 02/04/2008 ]
สอบราคาเช่ารถยนต์ตู้ [ ลงประกาศ: 27/03/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดตรวจโรคตาระบบดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์ และระบบคอมพิวเตอร์เก็บภาพ [ ลงประกาศ: 25/03/2008 ]
สอบราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแทพย์ เครื่องช่วยหายใจ Bennett 840 [ ลงประกาศ: 25/03/2008 ]
สอบราคาจ้างจัดทำเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม [ ลงประกาศ: 25/03/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อศอกแบบต่อเนื่องโดยใช้ไฟฟ้า [ ลงประกาศ: 24/03/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจี้ห้ามเลือด,ตัดเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้า [ ลงประกาศ: 24/03/2008 ]
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 32 ชุด และพริ้นเตอร์ 29 ชุด [ ลงประกาศ: 24/03/2008 ]
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ (ครั้งที่2) เครื่องเขย่าถุงเลือด จำนวน 2 เครื่อง [ ลงประกาศ: 24/03/2008 ]
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 37 ชุด [ ลงประกาศ: 24/03/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดทั่วไปชนิดปรับสูงต่ำได้ด้วยระบบ hydraulic แบบเท้าเหยียบสามารถปรับส่วนต่างๆได้ด้วยมือหมุนและ pneumatic spring support [ ลงประกาศ: 03/03/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดตรวจตา หู (Ophthalmoscope&Otoscope) [ ลงประกาศ: 20/02/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าร่วมกับอัลตร้าซาวด์ [ ลงประกาศ: 20/02/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจสมรรถภาพการมองเห็น [ ลงประกาศ: 04/02/2008 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดแข็งพับไม่ได้ 550 เลนส์ [ ลงประกาศ: 31/01/2008 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้มีสารกรองแสงสีฟ้าและดัดแปลงพื้นผิว [ ลงประกาศ: 31/01/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติขนาดไม่ต่ำกว่า 200 ปอนด์แบบ 2 ประตู [ ลงประกาศ: 30/01/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ อุปกรณปรับความเร็วมอเตอร์ [ ลงประกาศ: 30/01/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดตรวจหู (Otoscope) ชนิดใช้กับไฟ 220 โวลต์ [ ลงประกาศ: 30/01/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องอบผ้าอัตโนมัติ ขนาดไม่ต่ำกว่า 200 ปอนด์ [ ลงประกาศ: 30/01/2008 ]
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมท่อปั้มน้ำแรงดัน [ ลงประกาศ: 25/01/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 28 เครื่อง [ ลงประกาศ: 21/01/2008 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ครั้งที่ 2) สายจี้จอประสาทตาด้วยความเย็น [ ลงประกาศ: 16/01/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเขย่าถุงเลือด [ ลงประกาศ: 11/01/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือผ่าตัดกะโหลกศรีษะ [ ลงประกาศ: 10/01/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกรอสำหรับงานศัลยกรรมช่องปากและทันตกรรมรากเทียม [ ลงประกาศ: 10/01/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อศอกแบบต่อเนื่องโดยใช้ไฟฟ้า [ ลงประกาศ: 10/01/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดโครงโลหะสำหรับถ่วงแขนและขาผู้ป่วย (Basic Frame) [ ลงประกาศ: 02/01/2008 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องผู้ช่วยสำหรับกล้องผ่าตัดสมอง [ ลงประกาศ: 21/12/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจหาบิลิรูบินในทารกแรกเกิด [ ลงประกาศ: 18/12/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดูดของเหลวชนิดแรงดันสูง [ ลงประกาศ: 18/12/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องขูดหินน้ำลายไฟฟ้าพร้อมเครื่องดูดน้ำลายและหัวขูด 10 หัว [ ลงประกาศ: 18/12/2007 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สายจี้จอประสาทตาด้วยความเย็น [ ลงประกาศ: 13/12/2007 ]
สอบราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องดมยาสลบ [ ลงประกาศ: 12/12/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดส่องหลอดลมแบบไฟเบอร์ออฟติคชนิดปลายเบลดปรับงอได้ [ ลงประกาศ: 12/12/2007 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้ามกรอฟันเร็วแบบมีไฟ Optic light [ ลงประกาศ: 06/12/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,400 ANSI Lumens [ ลงประกาศ: 23/11/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถเข็นนั่งพับไม่ได้,รถเข็นเปลนอนเด็ก และรถเข็นเปลนอน [ ลงประกาศ: 22/11/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา สำหรับงานวิจัย [ ลงประกาศ: 22/11/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจหาบิลิรูบินในทารกแรกเกิด [ ลงประกาศ: 22/11/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ [ ลงประกาศ: 22/11/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องพร้อมแขนที่ 3 และ FLAT Screen พร้อมแขนที่ 4 สำหรับโคมไฟผ่าตัด [ ลงประกาศ: 16/11/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟผ่าตัด [ ลงประกาศ: 08/11/2007 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้ามมือถือสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง [ ลงประกาศ: 08/11/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โครงยึดตรึงเพื่อห้ามเลือดจากกระดูกเชิงกรานหัก( C Clamp for Fracture Pelvic) [ ลงประกาศ: 08/11/2007 ]
สอบราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องโฟลโซโตมิเตอร์ [ ลงประกาศ: 31/10/2007 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้ามกรอฟันเร็วแบบมีไฟ Optic light [ ลงประกาศ: 31/10/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรความดันและเวลา แบบมีระบบหย่าเครื่องแบบอัตโนมัติ [ ลงประกาศ: 31/10/2007 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดแข็งพับไม่ได้ที่มีสาร Heparin เคลือบผิวเลนส์ จำนวน 550 ตัว [ ลงประกาศ: 31/10/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เก้าอี้สนามและไฟตรวจช่องปากผู้ป่วย [ ลงประกาศ: 31/10/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด [ ลงประกาศ: 31/10/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจ,อัตราการหายใจ,ความดันโลหิตชนิดภายนอกและเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนในเม็ดเลือด [ ลงประกาศ: 26/10/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผ่าตัดควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า [ ลงประกาศ: 26/10/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นฝึกใส่ท่อช่วยหายใจผู้ใหญ่ [ ลงประกาศ: 25/10/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นฝึกการทำคลอดพร้อมอุปกรณ์ดันศรีษะเด็ก [ ลงประกาศ: 25/10/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นเด็กโตสำหรับฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง [ ลงประกาศ: 25/10/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดอุปกรณ์สำหรับฝึกตรวจภายใน [ ลงประกาศ: 25/10/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรความดันและเวลา แบบมีระบบหย่าเครื่องแบบอัตโนมัติ [ ลงประกาศ: 01/10/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจชนิดหิ้วถือ (Echocardiogram Portable) [ ลงประกาศ: 19/09/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องทดสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย [ ลงประกาศ: 29/08/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ ชีพจร ความดันโลหิต วัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด วัดคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจ และวัดความดันโลหิตแบบภายในเส้นเลือด [ ลงประกาศ: 29/08/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรความดันและเวลา แบบมีระบบหย่าเครื่องแบบอัตโนมัติ [ ลงประกาศ: 29/08/2007 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดแข็งพับไม่ได้ 550 เลนส์ [ ลงประกาศ: 18/07/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถเข็นเปลนอนยกหัวได้ [ ลงประกาศ: 10/07/2007 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ และมีสารกรองรังสี UV ผสมในเนื้อเลนส์ [ ลงประกาศ: 10/07/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ (Compact airdrill) [ ลงประกาศ: 06/07/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ ชนิดกรีนแย็กเลเซอร์ (Green laser) [ ลงประกาศ: 05/07/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความยาวลูกตาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง(A-Scan Occular bionectry) [ ลงประกาศ: 26/06/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ [ ลงประกาศ: 26/06/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ [ ลงประกาศ: 26/06/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องขูดหินน้ำลายไฟฟ้าพร้อมเครื่องดูดน้ำลายและหัวขูด 10 หัว [ ลงประกาศ: 20/06/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ [ ลงประกาศ: 20/06/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดชนิดใช้กระบอกฉีดยา (Syringe pump) [ ลงประกาศ: 18/06/2007 ]
สอบราคาจ้างติดตั้งระบบจอดชั้นฉุกเฉิน [ ลงประกาศ: 18/06/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์กล้องส่องตรวจเพื่อช่วยใส่ท่อทางเดินหายใจชนิดปรับทิศทางได้ (Intubation FOB) [ ลงประกาศ: 18/06/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจชนิดหิ้วถือ (Echocardiogram Portable) [ ลงประกาศ: 14/06/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ ชนิดใช้กระบอกฉีดยา (Syringe pump) [ ลงประกาศ: 14/06/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทันตกรรมครบชุด Advance Dental Unit [ ลงประกาศ: 14/06/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ Hand pieces ชนิปลายตรงสำหรับกรอกระดูกหูพร้อมชุดหัวกรอและปากคีบ [ ลงประกาศ: 14/06/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตัดผิวหนัง (Electric dermatome) [ ลงประกาศ: 14/06/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันสำหรับเด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่พร้อมชนิดควบคุมทั้งปริมาตรและความดันพร้อมกัน (Newborn Ventilator) [ ลงประกาศ: 14/06/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump) [ ลงประกาศ: 11/06/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร (Pulse Oximeter) [ ลงประกาศ: 06/06/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกำจัดสาร Bilirubin ในทารกแรกเกิด (BiliBed) [ ลงประกาศ: 01/06/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องถ่างเนื้อเยื่อสมอง (GREENBERG RETRACTOR SYSTEM) [ ลงประกาศ: 01/06/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจวัดแรงดันในหลอดอาหาร (Manometry Study set) [ ลงประกาศ: 01/06/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็กแรกเกิดชนิดควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติพร้อมชุดชั่งน้ำหนักภายในตู้ (Incubator full option) [ ลงประกาศ: 30/05/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจด้วยแรงดันบวก (SIPAP) [ ลงประกาศ: 30/05/2007 ]
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมแฟลตพักแพทย์ 5 ครอบครัว 3 ชั้น [ ลงประกาศ: 30/05/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจ ความดันโลหิต ชีพจรและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด [ ลงประกาศ: 30/05/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะรถนั่งส่วนกลาง [ ลงประกาศ: 27/05/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค,เครื่องสำรองไฟ,เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ [ ลงประกาศ: 25/05/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องส่องตรวจจอประสาทตาและหู (Ophthalmoscope) [ ลงประกาศ: 25/05/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจและติดตามคลื่นหัวใจและลักษณะชีพ (Transfer monitor) [ ลงประกาศ: 21/05/2007 ]
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ตู้สาขาอัตโนมัติ [ ลงประกาศ: 15/05/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเตรียมบล็อคชิ้นเนื้อ (Embedding cauter) [ ลงประกาศ: 15/05/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้ควบคุมอุณหภูมิเก็บเกร็ดเลือดพร้อมเครื่องเขย่าขนาด 96 ถุง จอ LED [ ลงประกาศ: 15/05/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ชุดฝึกกล้ามเนื้อ [ ลงประกาศ: 15/05/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องปั่นตกตะกอนเลือดบรรจุหลอดปั่นได้ 24 หลอด [ ลงประกาศ: 15/05/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 3 ตา สำหรับดูครั้งละ 5 คน พร้อมกล้งถ่ายภาพดิจิตอลและ adapter [ ลงประกาศ: 11/05/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา สำหรับงานวิจัย [ ลงประกาศ: 11/05/2007 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ หัวตรวจวัดการบีบตัวของมดลูก และหัวตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ [ ลงประกาศ: 11/05/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ หม้อต้มแผ่นให้ความร้อน [ ลงประกาศ: 11/05/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบควบคุมอุณหภูมิชนิดอิเล็กทรอนิกส์ [ ลงประกาศ: 09/05/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (Defibrillator) [ ลงประกาศ: 04/05/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ยูนิตทันตกรรมครบชุด Advance Dental Unit [ ลงประกาศ: 04/05/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ [ ลงประกาศ: 04/05/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหารผู้ใหญ่ [ ลงประกาศ: 01/05/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจภายในช่องท้อง [ ลงประกาศ: 01/05/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความดันตาชนิดเป่าลม ( Air-Puff tonometer ) [ ลงประกาศ: 01/05/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องเจาะและตัดกระโหลกศีรษะด้วยความเร็วสูง [ ลงประกาศ: 01/05/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจการได้ยินของหูชั้นกลาง (Tympanometry) [ ลงประกาศ: 30/04/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินโดยดูการสะท้อนกลับของเซลล์หูชั้นใน [ ลงประกาศ: 30/04/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ดโน๊ดบุ๊ค,เครื่องสำรองไฟ,เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ [ ลงประกาศ: 30/04/2007 ]
สอบราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ขนาด 675 ลิตร [ ลงประกาศ: 30/04/2007 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 350 ดวง [ ลงประกาศ: 30/04/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดมอเตอร์ด้ามมือถือความเร็วสูงสำหรับเจาะและตัดกระโหลกศรีษะ [ ลงประกาศ: 20/04/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟส่องตรวจชนิดตั้งพื้น [ ลงประกาศ: 12/04/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กทารกแรกเกิด [ ลงประกาศ: 09/04/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่น CPR เด็กทารก [ ลงประกาศ: 02/04/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook [ ลงประกาศ: 30/03/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตัดเนื้อเยื่อด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Coagulation Device) [ ลงประกาศ: 30/03/2007 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดแข็งพับไม่ได้ 450 เลนส์ [ ลงประกาศ: 30/03/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โคมไฟส่องตรวจชนิดตั้งพื้น [ ลงประกาศ: 30/03/2007 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องแล็ป [ ลงประกาศ: 20/03/2007 ]
สอบราคาเช่า รถบัสปรับอากาศ [ ลงประกาศ: 19/03/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องช่วยหายใจชนิดความถี่สูงและแรงดันบวก (High Frequency Oscillatory Ventilator) [ ลงประกาศ: 15/03/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 6 ชุด [ ลงประกาศ: 06/03/2007 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องผุ้ป่วยพิเศษเป็นห้องแยกผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ [ ลงประกาศ: 02/03/2007 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดแข็งพับไม่ได้และมีรูที่ขาเลนส์ [ ลงประกาศ: 23/02/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานเครื่องเติมอากาศ จำนวน 2 เครื่อง [ ลงประกาศ: 23/02/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รถเข็นเปลนั่งสแตนเลสพับไม่ได้,รถเข็นเปลนั่งสแตนเลสพับได้พนักสูง [ ลงประกาศ: 22/02/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจวัด ABI (ankle brachial index) [ ลงประกาศ: 13/02/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าระบบพิเศษ Auto-cut [ ลงประกาศ: 06/02/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดอุปกรณ์ปรับความเร็วมอเตอร์ [ ลงประกาศ: 06/02/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงานเครื่องเติมอากาศ จำนวน 2 เครื่อง [ ลงประกาศ: 25/01/2007 ]
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องคัดกรองเชื้อโรค [ ลงประกาศ: 22/01/2007 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ หัวตรวจสำหรับเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง [ ลงประกาศ: 03/01/2007 ]
สอบราคาเช่าเครื่องพิมพ์ชนิดหัวเข็ม (Dot Metric) 35 เครื่อง [ ลงประกาศ: 30/11/2006 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 300 เลนส์ [ ลงประกาศ: 30/11/2006 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดแข็งพับไม่ได้เคลือบเฮพาริน 300 เลนส์ [ ลงประกาศ: 30/11/2006 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 330 เลนส์ [ ลงประกาศ: 10/11/2006 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ [ ลงประกาศ: 10/11/2006 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อไหล่(Shoulder CPM unit) [ ลงประกาศ: 10/11/2006 ]
สอบราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ [ ลงประกาศ: 06/11/2006 ]
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารพักพยาบาล(แฟลตหน้าดับเพลิง) [ ลงประกาศ: 06/11/2006 ]
สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนสลิงลิฟท์อาคารอุบัติเหตุ 10 ชั้น [ ลงประกาศ: 02/11/2006 ]
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ [ ลงประกาศ: 01/11/2006 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โครงยึดตรึงเพื่อห้ามเลือดจากกระดูกเชิงกรานหัก [ ลงประกาศ: 01/11/2006 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โต๊ะตรวจผู้ป่วยนอกพร้อมอุปกรณ์ [ ลงประกาศ: 19/10/2006 ]
สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ [ ลงประกาศ: 03/10/2006 ]
สอบราคาจ้างเหมาเปลี่ยนสลิงลิฟท์อาคารอุบัติเหตุ 10 ชั้น [ ลงประกาศ: 28/09/2006 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน [ ลงประกาศ: 21/09/2006 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ 300 เลนส์ [ ลงประกาศ: 21/09/2006 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เลนส์แก้วตาเทียมชนิดแข็งพับไม่ได้ 300 เลนส์ [ ลงประกาศ: 21/09/2006 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจคลื่นความถี่สูงพร้อมหัวตรวจ 2 ชนิดและ Biopsy guide [ ลงประกาศ: 31/08/2006 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์แท่นวางลดแรงสั่นสะเทือน ฐานรองกล้อง ICS (Antivibration) [ ลงประกาศ: 31/08/2006 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องเลเซอร์เพื่อช่วยการฝังตัวของตัวอ่อน [ ลงประกาศ: 29/08/2006 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องอบผ้าอัตโนมัติขนาดไม่ต่ำกว่า 200 ปอนด์ [ ลงประกาศ: 21/08/2006 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ชุดอุปกรณ์ตรวจ Dark Field Microscone [ ลงประกาศ: 21/08/2006 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์อะไหล่สำหรับเครื่อง Mammogram ยี่ห้อ LORAD รุ่น M-IV [ ลงประกาศ: 08/08/2006 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือยึดตรึงกระดูกหัก จากภายนอกร่างกาย [ ลงประกาศ: 04/08/2006 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องสร้างอุณหภูมิและความชื้นของอากาศ(Humidifier) [ ลงประกาศ: 04/08/2006 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้าย (Transport Inubator) [ ลงประกาศ: 03/08/2006 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดอภิบาลเด็กแรกคลอด (Radient Warmer With resuscitator) [ ลงประกาศ: 03/08/2006 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจหารังสีแกรมมาเพื่อวัดตามต่อมน้ำเหลือง [ ลงประกาศ: 12/07/2006 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์รถเข็นแปลสแตนเลสแบบยกได้ [ ลงประกาศ: 07/07/2006 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องล้างเครื่องมือผ่าตัดชนิดเร็ว [ ลงประกาศ: 07/07/2006 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง [ ลงประกาศ: 06/07/2006 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์หัวตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงทางระบบขับถ่าย [ ลงประกาศ: 06/07/2006 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ตู้อบเด็ก [ ลงประกาศ: 06/07/2006 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ยูนิตทำฟันชนิด advance [ ลงประกาศ: 22/06/2006 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติ [ ลงประกาศ: 22/06/2006 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องช่วยการหายใจชนิดแรงดันบวกสำหรับเด็ก [ ลงประกาศ: 22/06/2006 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจ่ายก๊าซอาร์กอนพร้อมอุปกรณ์ (Argon laser ที่มีอุปกรณ์ที่ใช้ใน scope ได้) [ ลงประกาศ: 22/06/2006 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ชุดไฟส่องตรวจชนิดสวมศีรษะระบบไฟเบอร์ออฟติคพร้อมแว่นส่องขยายและชุดกำเนิดแสงชนิดไฟซินอน (Xenon Light source พร้อมสาย Head Light) [ ลงประกาศ: 22/06/2006 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องซักสลัดผ้าอัตโนมัติขนาดไม่ต่ำกว่า 230 ปอนด์ [ ลงประกาศ: 09/05/2006 ]
สอบราคาจ้างจัดทำเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงานสำหรับอาคารควบคุม [ ลงประกาศ: 27/04/2006 ]
สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ตู้สาขาอัตโนมัติ [ ลงประกาศ: 20/04/2006 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์หัวกรอฟันความเร็วสูง [ ลงประกาศ: 20/04/2006 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์หลอดเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ [ ลงประกาศ: 20/04/2006 ]
สอบราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์การแทพย์ เครื่องช่วยหายใจ Bennett 840 [ ลงประกาศ: 04/04/2006 ]
สอบราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแทพย์ เครื่องเลเซอร์รักษาโรคตา รุ่น OPHTHALAS 532 EYELITE [ ลงประกาศ: 29/03/2006 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์โมดูลสำหรับเครื่อง Millennium (CX 5220) [ ลงประกาศ: 29/03/2006 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องจี้และตัดปากมดลูกด้วยไฟฟ้า [ ลงประกาศ: 29/03/2006 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตเด็กแรกคลอด [ ลงประกาศ: 29/03/2006 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ด้ามมือถือสำหรับเปลี่ยนอุลตร้าซาวน์สลายเลนส์ [ ลงประกาศ: 20/03/2006 ]
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบสายเมนแรงต่ำ และตู้ MDB อาคารซักฟอก [ ลงประกาศ: 09/03/2006 ]
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงขยายหน่วยจ่ายยาผู้ป่วยในชั้น4(DS4) [ ลงประกาศ: 09/03/2006 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ด้ามมือถือเพื่อปล่อยคลื่นอัลตร้าซาวน์สำหรับวัดความหนาของกระจกตา [ ลงประกาศ: 08/03/2006 ]
สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ด้ามมือถือสำหรับปล่อยคลื่นอัลตร้าซาวน์สลายเลนส์แก้วตา [ ลงประกาศ: 08/03/2006 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาโดยไม่ต้องขยายม่านตาชนิดมือถือ [ ลงประกาศ: 08/03/2006 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องวัดความโค้งของกระจกตา และค่าสายตาชนิดมือถือ [ ลงประกาศ: 08/03/2006 ]
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอก และอาคารผู้ป่วยใน [ ลงประกาศ: 02/03/2006 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง [ ลงประกาศ: 01/03/2006 ]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า [ ลงประกาศ: 23/02/2006 ]
Link WebSite
โรงพยาบาลหาดใหญ่
กรมบัญชีกลาง
หน่วยงานราชการ