ประกาศข่าวสาร
กิจกรรม CHEER! Quality 2016
รายชื่อหนังสือใหม่เดือนมีนาคม 2559
มูลนิธิโรงพยาบาลหาดใหญ่ ขอเชิญสมทบทุนและร่วมการแข่งขัน เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ อ่านต่อ...
เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพและการกุศล โรงพยาบาลหาดใหญ่ ครั้งที่ 14
ตรวจสุขภาพประจำปี บุคลากร 2559
ระเบียบปฎิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โรงพยาบาลหาดใหญ่
ประกาศ เรื่อง การเข้าใช้ โปรแกรมระบบบริหารงานโรงพยาบบาล (PMK)
ระเบียบปฎิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตึก อุบัติเหตุฉุกเฉินชั้น 7 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 182 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 โทร 074-273100 ต่อ 2704