ภาพกิจกรรม
ชื่ออัลบั้ม :: เลี้ยงส่ง น้องๆ ฝึกงาน 2559

วันที่ :: 28 เมษายน 2559

จำนวนทั้งหมด :: 7 ภาพ

ชื่ออัลบั้ม :: รวมรูป นักศึกษาฝึกงาน (มกราคม-เมษายน พ.ศ. 2559)

วันที่ :: มกราคม - เมษายน 2559

จำนวนทั้งหมด :: 3 ภาพ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตึก อุบัติเหตุฉุกเฉินชั้น 7 โรงพยาบาลหาดใหญ่ 182 ถนนรัถการ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา 90110 โทร 074-273100 ต่อ 2704