ขายทอดตลาด 99
ขายทอดตลาดโต๊ะสนุกเกอร์ [วันที่ลงประกาศ : 15/09/2565]
ขายทอดตลาดตู้เก็บเวชระเบียน [วันที่ลงประกาศ : 19/08/2565]
ขายทอดตลาดวัสดุ ครุภัณฑ์ [วันที่ลงประกาศ : 17/10/2562]
ขายทอดตลาดวัสดุ [วันที่ลงประกาศ : 02/11/2561]
ขายทอดตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล [วันที่ลงประกาศ : 01/11/2561]
ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด [วันที่ลงประกาศ : 27/07/2561]
ขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 4 คัน [วันที่ลงประกาศ : 09/07/2561]
ขายทอดตลาดวัสดุหนังสือ [วันที่ลงประกาศ : 08/01/2561]
ขายทอดตลาดวัสดุหนังสือ [วันที่ลงประกาศ : 10/11/2560]
ขายเศษอาหารที่เหลือจากผู้ป่วย [วันที่ลงประกาศ : 21/03/2560]
ขายเศษอาหารที่เหลือจากผู้ป่วย [วันที่ลงประกาศ : 22/03/2559]
ขายทอดตลาดรถยนต์ [วันที่ลงประกาศ : 28/10/2558]
ขายทอดตลาดหนังสือ [วันที่ลงประกาศ : 21/09/2558]
ขายทอดตลาดกระเบื้องเก่า [วันที่ลงประกาศ : 01/04/2558]
ขายทอดตลาดลิฟต์ จำนวน 3 ตัว [วันที่ลงประกาศ : 17/03/2558]