ขายทอดตลาด 
ขายทอดตลาดวัสดุหนังสือ [วันที่ลงประกาศ : 08/01/2018]
ขายทอดตลาดวัสดุหนังสือ [วันที่ลงประกาศ : 10/11/2017]
ขายเศษอาหารที่เหลือจากผู้ป่วย [วันที่ลงประกาศ : 21/03/2017]
ขายเศษอาหารที่เหลือจากผู้ป่วย [วันที่ลงประกาศ : 22/03/2016]
ขายทอดตลาดรถยนต์ [วันที่ลงประกาศ : 28/10/2015]
ขายทอดตลาดหนังสือ [วันที่ลงประกาศ : 21/09/2015]
ขายทอดตลาดกระเบื้องเก่า [วันที่ลงประกาศ : 01/04/2015]
ขายทอดตลาดลิฟต์ จำนวน 3 ตัว [วันที่ลงประกาศ : 17/03/2015]