หากคุณต้องการแสดงผลของวันที่ผ่านมา คลิ๊กที่นี้

 

แบบรายงานความพร้อมศูนย์ประสานระบบส่งต่อเครือข่ายบริการที่ 12 ประจำวันที่ 26-04-2018

No.
โรงพยาบาล
เวลา
แพทย์
เด็ก
ผู้ใหญ่
Incubator
เตียง
ผู้รายงาน
1
สงขลา
14:23
ครบ
เด็กเล็ก 1 , เด็กโต 4
20
ว่าง 2
ICU ว่าง 3 NICU ว่าง 2 PICU ว่าง 2
ญารินดา
2
สตูล
14:29
ศัลยกรรมประสาท
เด็กโต 1 เด็กเล็ก 1
villa 0,Birds 2
3
1
โสภาวดี
3
หาดใหญ่
15:26
ครบ
เด็กโต3, เด็กเล็ก3
11
3
ICUG=0,ICUM=0, MICU=3, RCU=2, CCU=1, ICUN=1, PICU=3, NICU=3
สุรีพร
4
ปัตตานี
15:45
ครบ
เด็กเล็กเต็ม เด็กโต4
12
2
เด็ก4 ผู้ใหญ่3
เรณู
5
นราธิวาสราชนครินทร์
16:01
ครบทุกแผนก
เด็กเล็ก 3, เด็กโต เต็ม
6
1
ICU,CCU, เต็ม
เรณุกา มะแซะ