ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานประจำตึก กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[21-08-2018]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานเปล กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[16-08-2018]
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่ วันที่ลงประกาศ[11-08-2018]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา วันที่ลงประกาศ[11-08-2018]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบลูกจ้างรายวันตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณุสข กลุ่มงานเวชกรรมสังคม วันที่ลงประกาศ[07-08-2018]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมสังคม วันที่ลงประกาศ[07-08-2018]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวันตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และพนักงานบริการ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก วันที่ลงประกาศ[07-08-2018]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[06-08-2018]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม วันที่ลงประกาศ[23-07-2018]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก วันที่ลงประกาศ[23-07-2018]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด วันที่ลงประกาศ[23-07-2018]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วันที่ลงประกาศ[23-07-2018]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ วันที่ลงประกาศ[23-07-2018]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ วันที่ลงประกาศ[23-07-2018]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานเวชกรรมสังคม วันที่ลงประกาศ[13-07-2018]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ วันที่ลงประกาศ[12-07-2018]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล. วันที่ลงประกาศ[05-06-2018]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานประกันสุขภาพ วันที่ลงประกาศ[05-06-2018]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค วันที่ลงประกาศ[04-06-2018]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา กลุ่มงานเภสัชกรรม วันที่ลงประกาศ[30-05-2018]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก วันที่ลงประกาศ[21-05-2018]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานเปล กลุ่มการพยาบาล(งานห้องผ่าตัด) วันที่ลงประกาศ[17-05-2018]