ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก วันที่ลงประกาศ[24-04-2018]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานรังสีวิทยา วันที่ลงประกาศ[24-04-2018]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่มงานทันตกรรม วันที่ลงประกาศ[20-04-2018]
ประกาศขยายรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานเปล กลุ่มการพยาบาล(งานห้องผ่าตัด) วันที่ลงประกาศ[20-04-2018]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[20-04-2018]
ประกาศขยายรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งแพทย์แผนจีน. งานการแพทย์แผนไทย และ การแพทย์ทางเลือก.. วันที่ลงประกาศ[19-04-2018]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งช่างสี1อัตรา ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา วันที่ลงประกาศ[19-04-2018]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานเปล กลุ่มการพยาบาล(งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) วันที่ลงประกาศ[19-04-2018]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล(งานผู้ป่วยนอก) วันที่ลงประกาศ[19-04-2018]
ประกาศขยายรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งแพทย์แผนจีน. งานการแพทย์แผนไทย และ การแพทย์ทางเลือก. วันที่ลงประกาศ[03-04-2018]