ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก วันที่ลงประกาศ[18-01-2018]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู วันที่ลงประกาศ[18-01-2018]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานประจำตึกกลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[18-01-2018]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานประกันสุขภาพ วันที่ลงประกาศ[18-01-2018]
ประกาศขยายรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานเปล กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[17-01-2018]
ประกาศขยายรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งช่างเหล็ก1อัตรา ช่างสี1อัตรา ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา วันที่ลงประกาศ[17-01-2018]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา วันที่ลงประกาศ[15-01-2018]