ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และพนักงานเปลกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู วันที่ลงประกาศ[18-10-2018]
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานประจำตึก กลุ่มการพยาบาล.... วันที่ลงประกาศ[12-10-2018]
ประกาศขยายรับสมัครลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานเปล กลุ่มการพยาบาล... วันที่ลงประกาศ[12-10-2018]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[11-10-2018]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวันผู้ช่วยทันตแพทย์และพนักงานบริการ กลุ่มงานทันตกรรม วันที่ลงประกาศ[05-10-2018]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวันพนักงานขับรถยนต์และพนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่ลงประกาศ[05-10-2018]
ประกาศขยายรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และพนักงานเปลกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู วันที่ลงประกาศ[27-09-2018]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[20-09-2018]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[20-09-2018]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วันที่ลงประกาศ[17-09-2018]
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัด โรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา วันที่ลงประกาศ[06-09-2018]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่2 โรงพยาบาลหาดใหญ่ วันที่ลงประกาศ[31-08-2018]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ วันที่ลงประกาศ[30-08-2018]
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่ วันที่ลงประกาศ[11-08-2018]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา วันที่ลงประกาศ[11-08-2018]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานเวชกรรมสังคม วันที่ลงประกาศ[13-07-2018]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ วันที่ลงประกาศ[12-07-2018]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค วันที่ลงประกาศ[04-06-2018]