ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานเวชกรรมสังคม วันที่ลงประกาศ[21-06-2018]
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วันที่ลงประกาศ[12-06-2018]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล. วันที่ลงประกาศ[05-06-2018]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานประกันสุขภาพ วันที่ลงประกาศ[05-06-2018]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค วันที่ลงประกาศ[04-06-2018]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา กลุ่มงานเภสัชกรรม วันที่ลงประกาศ[30-05-2018]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก วันที่ลงประกาศ[21-05-2018]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานเปล กลุ่มการพยาบาล(งานห้องผ่าตัด) วันที่ลงประกาศ[17-05-2018]