ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้และพนักงานประจำตึก กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[29-11-2018]
ประกาศผู้ผ่านสอบลูกจ้างรายวันพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[29-11-2018]
ประกาศผู้ผ่านสอบลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา กลุ่มงานเภสัชกรรม วันที่ลงประกาศ[28-11-2018]
ประกาศผู้ผ่านสอบลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานประกันสุขภาพ วันที่ลงประกาศ[28-11-2018]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข วันที่ลงประกาศ[27-11-2018]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ วันที่ลงประกาศ[20-11-2018]
ประกาศขยายรับสมัครลูกจ้างรายวันผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มงานเวชกรรมสังคม วันที่ลงประกาศ[19-11-2018]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวันผู้ช่วยทันตแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม วันที่ลงประกาศ[19-11-2018]
ประกาศขยายรับสมัครลูกจ้างรายวันพนักงานซักฟอก กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[19-11-2018]
ประกาศขยายรับสมัครพนักงานบริการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่ลงประกาศ[19-11-2018]
ประกาศขยายรับสมัครลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานเปล กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู วันที่ลงประกาศ[16-11-2018]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวันพนักงานเปล กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[14-11-2018]
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ วันที่ลงประกาศ[26-10-2018]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วันที่ลงประกาศ[17-09-2018]
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัด โรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา วันที่ลงประกาศ[06-09-2018]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่2 โรงพยาบาลหาดใหญ่ วันที่ลงประกาศ[31-08-2018]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ วันที่ลงประกาศ[30-08-2018]
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลหาดใหญ่ วันที่ลงประกาศ[11-08-2018]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา วันที่ลงประกาศ[11-08-2018]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลหาดใหญ่ วันที่ลงประกาศ[12-07-2018]