ข้อมูลอัฟเดทประกันสังคม

16-31 เดือนมกราคม 2561
1-15 เดือนมกราคม 2561
16-31 เดือนธันวาคม 2560
16-30 เดือนพฤศจิกายน 2560
1-15 เดือนพฤศจิกายน 2560
16 -30 เดือนกันยายน 2560
16-31 เดือนสิงหาคม 2560

โปรแกรมผู้ป่วยนอกประกันสังคมเวอร์ชั่น1.4.2 (Update24/11/2557)