ข้อมูลอัฟเดทประกันสังคม

16-30 เดือนเมษายน 2561
1-15 เดือนมีนาคม 2561
1-15 เดือนเมษายน 2561
16-31 เดือนมีนาคม 2561
1-15 เดือนมีนาคม 2561
16-28 เดือนกุมภาพันธ์ 2561
1-15 เดือนกุมภาพันธ์ 2561
16-31 เดือนมกราคม 2561
1-15 เดือนมกราคม 2561

โปรแกรมผู้ป่วยนอกประกันสังคมเวอร์ชั่น1.4.2 (Update24/11/2557)