ค้นหาเบอร์โทรหน่วยงานภายในโรงพยาบาลหาดใหญ่
ID หน่วยงาน เบอร์โทร ตึก/อาคาร ชั้น

074-273100 ต่อ เบอร์ภายใน