เว็บ รพ.
 
Counter
Open Page : 111335
Today : 000014
Total : 020896
Start 20-05-2015
Untitled Document
ข่าวประกวดราคา

ข่าวสอบราคา

ประกาศร่าง TOR
ข่าวการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวราคากลาง/ประกวดราคา/E-Auction 

ประกาศขายทอดตลาด
ขายทอดตลาดโต๊ะสนุกเกอร์ [วันที่ลงประกาศ : 15/09/2565]
ขายทอดตลาดตู้เก็บเวชระเบียน [วันที่ลงประกาศ : 19/08/2565]

ประกวดราคา Electronic Bidding (E-Bidding)

ประกวดราคา Electronic Market (E-Market)
ประกวดราคา Electronic Market (E-Market)

เฉพาะเจาะจง

คัดเลือก

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง