182 ถ.รัถการ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร. 0-7427-3100. แฟกซ์. 0-7424-6600


ok