ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูล ปีงบประมาณ 2565

เดือน ดาวน์โหลด
ตุุลาคม 
พฤศจิกายน
ธันวาคม  
มกราคม  
กุมภาพันธ์  
มีนาคม  
เมษายน  
พฤษภาคม  
มิถุนายน  
กรกฏาคม  
สิงหาคม  
กันยายน