ประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง (EGP) 

 

แผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 2563
แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ งบประมาณปี2563
วิเคราะห์ผลจัดซื้อ-จัดจ้าง 2563 
วิเคราะห์ผลจัดซื้อ-จัดจ้าง 2564


ปีงบประมาณ2566 
 ปีงบประมาณ2565
ปีงบประมาณ2564
ปีงบประมาณ2563


งบประมาณ ปี2565
งบประมาณ ปี2564
งบประมาณ ปี2563
งบประมาณ ปี2562


ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559