ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่ลงประกาศ[23-09-2022]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา กลุ่มงานเภสัชกรรม วันที่ลงประกาศ[20-09-2022]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[14-09-2022]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา กลุ่มงานเภสัชกรรม วันที่ลงประกาศ[13-09-2022]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มงานเวชกรรมสังคม วันที่ลงประกาศ[12-09-2022]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก วันที่ลงประกาศ[07-09-2022]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป วันที่ลงประกาศ[06-09-2022]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่ วันที่ลงประกาศ[06-09-2022]
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ วันที่ลงประกาศ[26-08-2022]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลหาดใหญ่ วันที่ลงประกาศ[19-08-2022]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มการพยาบาล. วันที่ลงประกาศ[27-07-2022]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานห้องผ่าตัด,พนักงานบริการ กลุ่มการพยาบาล. วันที่ลงประกาศ[27-06-2022]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ วันที่ลงประกาศ[10-06-2022]
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ วันที่ลงประกาศ[18-05-2022]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ วันที่ลงประกาศ[18-05-2022]
ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ. วันที่ลงประกาศ[10-05-2022]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์)ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ วันที่ลงประกาศ[10-05-2022]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสรรถนะ คร้งที่ 1 พนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ วันที่ลงประกาศ[03-05-2022]
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ วันที่ลงประกาศ[19-04-2022]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ วันที่ลงประกาศ[13-03-2022]
รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ วันที่ลงประกาศ[10-03-2022]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ พนักงานราชการ วันที่ลงประกาศ[24-02-2022]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ วันที่ลงประกาศ[17-02-2022]
หลักฐานยื่น วันรายงานตัวพนักงานราชการทั่วไป วันที่ลงประกาศ[27-01-2022]
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ แพทย์แผนไทย นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย เจ้าพนักงานพัสดุ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักเทคนิคการแพทย์ วันที่ลงประกาศ[27-01-2022]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ วันที่ลงประกาศ[27-01-2022]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการและตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ วันที่ลงประกาศ[25-01-2022]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย วันที่ลงประกาศ[14-01-2022]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ วันที่ลงประกาศ[14-01-2022]
ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกพนักงานราชการ วันที่ลงประกาศ[13-01-2022]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ วันที่ลงประกาศ[23-12-2021]
ประกาศรับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ โรงพยาบาลหาดใหญ่ วันที่ลงประกาศ[16-12-2021]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1 โรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา วันที่ลงประกาศ[13-12-2021]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างรายวันพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[08-12-2021]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ วันที่ลงประกาศ[07-12-2021]
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ วันที่ลงประกาศ[16-11-2021]
ขั้นตอนการตรวจหาเชื้อโควิด19 ก่อนเข้าทำงาน วันที่ลงประกาศ[12-10-2021]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่่วไป ,นักทรัพยากรบุคคล , นักประชาสัมพันธ์, นายช่างเทคนิค, ผู้ช่วพยาบาล วันที่ลงประกาศ[13-09-2021]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา วันที่ลงประกาศ[23-08-2021]
ประกาศรับสมัครตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ วันที่ลงประกาศ[10-08-2021]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการ วันที่ลงประกาศ[03-08-2021]
แก้ไขรายชื่อ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 วันที่ลงประกาศ[22-07-2021]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 วันที่ลงประกาศ[20-07-2021]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วันที่ลงประกาศ[05-07-2021]
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อตั้งแต่งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษของโรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา วันที่ลงประกาศ[28-06-2021]
ประกาศรับย้ายข้าราชการ วันที่ลงประกาศ[16-06-2021]
ประกาศรับสมัครเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ วันที่ลงประกาศ[14-06-2021]
ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ วันที่ลงประกาศ[07-05-2021]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ วันที่ลงประกาศ[06-05-2021]
รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุชำนาญการ วันที่ลงประกาศ[15-01-2021]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ วันที่ลงประกาศ[30-12-2020]
รับย้าย/โอนข้าราชการ วันที่ลงประกาศ[02-11-2020]
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) วันที่ลงประกาศ[26-10-2020]
รับย้าย/โอนข้าราชการ วันที่ลงประกาศ[12-10-2020]
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ระดับปฏิบัติการ วันที่ลงประกาศ[27-08-2020]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ วันที่ลงประกาศ[24-08-2020]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ วันที่ลงประกาศ[14-08-2020]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ วันที่ลงประกาศ[03-08-2020]
รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วันที่ลงประกาศ[29-06-2020]
ประกาศรับย้ายตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ วันที่ลงประกาศ[29-06-2020]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ วันที่ลงประกาศ[05-06-2020]
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข วันที่ลงประกาศ[23-01-2020]
ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด วันที่ลงประกาศ[23-01-2020]
รับย้าย/โอนข้าราชการ วันที่ลงประกาศ[20-01-2020]
รับสมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ระดับชำนาญการพิเศษ วันที่ลงประกาศ[08-01-2020]
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด) วันที่ลงประกาศ[26-11-2019]