ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างรายวันตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม วันที่ลงประกาศ[15-02-2019]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานช่วยคนไข้และพนักงานประจำตึก กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[15-02-2019]
ประกาศผู้ผ่านการสอบลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานเปล กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[15-02-2019]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก กลุ่มงานศัลยกรรม วันที่ลงประกาศ[15-02-2019]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[15-02-2019]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดโรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา วันที่ลงประกาศ[11-02-2019]
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วันที่ลงประกาศ[07-02-2019]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดโรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา วันที่ลงประกาศ[25-01-2019]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ วันที่ลงประกาศ[14-01-2019]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ วันที่ลงประกาศ[20-11-2018]
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ วันที่ลงประกาศ[26-10-2018]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ วันที่ลงประกาศ[17-09-2018]
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัด โรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา วันที่ลงประกาศ[06-09-2018]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ วันที่ลงประกาศ[30-08-2018]