ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก วันที่ลงประกาศ[13-06-2019]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[12-06-2019]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[12-06-2019]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู วันที่ลงประกาศ[11-06-2019]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[11-06-2019]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวันตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มงานเวชกรรมสังคม วันที่ลงประกาศ[06-06-2019]
ประกาศขยายรับสมัครลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานประจำตึก กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[06-06-2019]
ประกาศขยายรับสมัครลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานเปล กลุ่มการพยาบาล. วันที่ลงประกาศ[06-06-2019]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[06-06-2019]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา วันที่ลงประกาศ[06-06-2019]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค กลุ่มงานรังสีวิทยา วันที่ลงประกาศ[04-06-2019]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก วันที่ลงประกาศ[27-05-2019]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานบริการ กลุ่มงานทันตกรรม วันที่ลงประกาศ[27-05-2019]
ประกาศขยายรับสมัครลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก วันที่ลงประกาศ[24-05-2019]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[08-05-2019]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ วันที่ลงประกาศ[03-05-2019]