ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ วันที่ลงประกาศ[15-10-2019]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน วันที่ลงประกาศ[11-10-2019]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ วันที่ลงประกาศ[07-10-2019]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ วันที่ลงประกาศ[02-10-2019]
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ วันที่ลงประกาศ[25-09-2019]
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ วันที่ลงประกาศ[23-09-2019]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบลูกจ้างรายวันตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานทันตกรรม วันที่ลงประกาศ[18-09-2019]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างรายวันตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก วันที่ลงประกาศ[18-09-2019]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[12-09-2019]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดโรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา วันที่ลงประกาศ[12-09-2019]
ประกาศขยายรับสมัครลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานประจำตึก กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[29-08-2019]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานประจำตึก กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[09-08-2019]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลหาดใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา วันที่ลงประกาศ[09-08-2019]
ประกาศขยายรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[31-07-2019]