ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ วันที่ลงประกาศ[03-08-2020]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา กลุ่มงานเภสัชกรรม วันที่ลงประกาศ[03-08-2020]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างรายวันตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ วันที่ลงประกาศ[23-07-2020]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประจำตึก พนักงานซักฟอก กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[22-07-2020]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู วันที่ลงประกาศ[21-07-2020]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[16-07-2020]
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกฯตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ วันที่ลงประกาศ[15-07-2020]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานประจำห้องทดลอง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก วันที่ลงประกาศ[15-07-2020]
ประกาศขยายรับสมัครลูกจ้างรายวันตำแหน่งพนักงานเปล กลุ่มการพยาบาล วันที่ลงประกาศ[09-07-2020]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวันตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ วันที่ลงประกาศ[09-07-2020]
ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวันตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ กลุ่มงานทันตกรรม วันที่ลงประกาศ[03-07-2020]
รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วันที่ลงประกาศ[29-06-2020]
ประกาศรับย้ายตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ วันที่ลงประกาศ[29-06-2020]
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งชำนาญการพิเศษ วันที่ลงประกาศ[05-06-2020]
ประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด วันที่ลงประกาศ[24-03-2020]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ และ ๒ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด วันที่ลงประกาศ[11-03-2020]
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข วันที่ลงประกาศ[23-01-2020]
ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด วันที่ลงประกาศ[23-01-2020]
รับย้าย/โอนข้าราชการ วันที่ลงประกาศ[20-01-2020]
รับสมัครคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย และตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ระดับชำนาญการพิเศษ วันที่ลงประกาศ[08-01-2020]
รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลห้องผ่าตัด) วันที่ลงประกาศ[26-11-2019]